Dette melder DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i en melding.

– Potensialet er så stort at man vil kunne erstatte alle kullfyrte kraftverk i Europa med vindenergi fra Nordsjøen, sier Jacob Østergaard, professor og leder av Center for El og Energi, DTU Elektro i Danmark.
For å kunne høste de mange gigawatt fra havet mellom Holland, Tyskland, Storbritannia, Danmark og Norge, er visjonen å bygge havvindmøller som forbindes til såkalte energi-hubs, i form av kunstige øyer. Dermed kan man samle og omforme vindenergien fra de omkringliggende havvindmølleparker og sende den på tvers av Europa.

Hos DTU utvikler prosjektet multiDC nettopp intelligente digitale løsninger som styrer elektrisitet over lange distanser uten strømsvikt og innretter det nordiske elsystem med forbindelser til Europa. – Når vi får energiøyer i Nordsjøen, får vi ennå flere kabler og forbindelsespunkter til det nordiske nettet som skal styres og koordineres, sier Spyros Chatzivasileiadis, DTU Elektro, som er prosjektleder for multiDC.

I tillegg er det en oppgave å holde energiøyene i balanse, så det ikke oppstår strømsvikt på selve øyene, som i samspill med de tilsluttede havvindmølleparkene i fremtiden vil fungere som gigantiske kraftverk.
– Hver av de planlagte energiøyene, vil kunne integrere 10–15 GW vindenergi i elnettet. Forestill deg, at vi mistet en av disse øyene på grunn av strømsvikt. Danmark kunne bli liggende i mørke. Det arbeider vi med til enhver tid, for å kunne forebygge, sier Chatzivasileiadis.

Samtidig arbeider prosjektet for å oppnå ennå bedre styring av energistrømmene i de høyspentledningene som forbinder nabolandene. På den måten kan landene i høyere grad utveksle de reservene som i hvert land står klare til å hjelpe nettet ved feil, f. eks i form av kraftverk som står klare til å øke sin produksjon.