– I dag gjenbrukes bygningsmaterialer i forholdsvis liten grad, og bransjesnittet er cirka 30 prosent for gjenbruk av bygningsmaterialer. I fremtiden kan det bli regler om gjenvinningsgrad på opp mot 70 prosent, og det må vi være rustet for, sier klima- og miljørådgiver Gard Skoe Fredriksen, som følger opp klimasatsningsmidlene i det kommunale foretaket Boligbygg. Dette melder Boligbygg.

 

 

Riving av bygg i Utmarkveien 2 på Bøler. Foto: Boligbygg

 

Foretaket undersøker nå muligheten for et pilotprosjekt, hvor man blant annet ser på hvordan man kan gjenbruke mer av bygg som må rives, især betong og konstruksjonsmaterialer i byggeprosjekter.

Vil gå foran

Målet er at prosjektet skal ha overføringsverdi til andre byggherrer og andre kommuner. Man håper at metodene for materialgjenvinning etter hvert vil kunne implementeres i kravspesifikasjoner som brukes i ulike byggeprosjekter.

– Oslo kommune er en stor aktør i byggebransjen, og som byggherre har vi et ansvar for å sørge for at det blir mindre utslipp fra byggeplassene. Da er det viktig at vi griper mulighetene til å gå foran, sammen med bransjen, for å finne gode løsninger, sier Fredriksen.

Etter planen skal prosjektet skje i samarbeid med flere andre aktører. I løpet av nær fremtid vil Boligbygg derfor invitere relevante parter til et møte hvor prosjektet presenteres, med mulighet for å bli involvert videre i prosjektet.