Dette melder Energi Norge.

I et videomøte med kommunal- og moderniseringsministeren nylig, ba Energi Norge og Norsk Fjernvarme om fortgang i oppdatering av byggteknisk forskrift og iverksetting av kravet som ble varslet fra departementet i oktober 2018. Kravet går ut på at alle bygg over 1 000 kvadratmeter skal kunne dekke 80 prosent av sitt varmebehov med energifleksible oppvarmingsløsninger.

 

 

– Samfunnet elektrifiseres i alle sektorer, og derfor må vi bruke strømmen klokt. Et krav om energifleksibel oppvarming vil bidra til å redusere den grunnleggende utfordringen med høyt strømbruk i noen perioder, og dermed dempe behovet for store investeringer i strømnettet, sier næringspolitisk rådgiver Jon Erling Fonneløp i Energi Norge.

Problemet er særlig relevant i kuldeperioder i de store byene, hvor høyt strømforbruk skaper effekttopper i nettet som det vil kreve milliardinvesteringer for å håndtere. Energifleksible oppvarmingsløsninger frigir elektrisk effekt til elektrifisering av samfunnet og kan redusere behovet for disse investeringene.

I møtet fulgte Energi Norge og Norsk Fjernvarme opp et brev sendt fra elleve organisasjoner til Astrup tidligere i år. Statsråden ble også oppdatert på tilleggsinformasjon fra en rapport fra Erichsen & Horgen som ble lansert i februar. Rapporten konkluderer med at energifleksible løsninger ikke er mye dyrere enn helelektriske anlegg, slik enkelte hevder, og at samfunnsnytten ved fleksibilitet er stor.

Astrup var positiv i møtet, ifølge Energi Norge. Bygningsmassen står for en stor del av Norges energiforbruk, og kommunal- og moderniseringsministeren så behovet for et oppdatert regelverk for utbygging av fremtidsrettede energisystemer. Han lovet å ta med innspillene i departementets videre arbeid med byggteknisk forskrift.