Det er to viktige brikker som må på plass for å nå målet om smartere drift av bygninger, melder Statsbygg.

Det første er å ha en fullstendig forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon på plass, som er tilgjengelig for alle som jobber på en eiendom. Statsbygg har inngått en avtale med Dalux som gir en ny lagringsløsning for FDV-dokumentasjon og som vil sikrer Statsbygg rask tilgang til FDV-dokumentasjon når og hvor de trenger den.

Det andre er å få på plass digitale modeller av bygningene. Statsbygg har nå inngått en avtale med Anko som over de neste fire årene skal skanne alle bygg slik at de kan knytte sammen en digital modell av dem, med FDV-dokumentasjon og Statsbyggs verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold. Med dette kan de i framtiden løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver papirløst og digitalt.

Tilsammen drifter og forvalter det offentlige rundt 33 millioner kvadratmeter bygninger i Norge. Driften av disse bygningene koster rundt 4 milliarder i året. Statsbygg har inngått et samarbeid med en rekke offentlige eiendomsbesittere om ”Smart digital eiendomsledelse”.