Dette melder Multiconsult i en pressemelding.

– Selve Ticonbygget er et ikonisk og historisk bygg som nå får en god bærekraftprofil og en god synlighet i bybildet. Rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse er et viktig bidrag for å redusere klimapåvirkningen fra bygg- og eiendom, og dette prosjektet er et eksempel på hvordan dette kan gjøres i praksis, sier Berit Rype, leder for marked og salg i Multiconsult Buskerud, Vestfold og Telemark.

 

Hun understreker at den sentrale beliggenheten gjør det enkelt for medarbeidere og kunder å velge miljøriktige reiser. Multiconsult var leietaker også før rehabiliteringen.

Opprinnelig ble Ticonbygget, som er navnet i dag, oppført som hovedkontor for Skoger Sparebank i 1962. Med ti etasjer og beliggenhet rett ved bybrua og jernbanestasjonen har Ticonbygget alltid vært synlig i bybildet. 

?På tross av en svært omfattende rehabilitering og modernisering, så vil bygget i stor grad beholde det opprinnelige utseendet med en grønn fasade og betong på sidene. Bygget er på Drammen kommunes verneliste, og uttrykket må derfor beholdes ved rehabilitering.

– Bygget er tidstypisk og på grunn av sin høyde og plassering en viktig del av bybildet i Drammen. Fordi bygget er verneverdig, har det derfor vært et krav i rehabiliteringen at fasaden skulle fremstå som tidligere, forteller Finn Lysnæs-Larsen, som er oppdragsleder for Multiconsults rådgiverfunksjoner i prosjektet.

I løpet av 2019 er 4.–9. etasje modernisert til topp miljø- og energistandard. Rehabiliteringen av bygget innebærer at fasaden skiftes ut med solcellepaneler og det meste av innmaten fornyes. Ambisjonen er å få sertifisert bygget som BREEAM-In-Use.

 

– Som eier av bygget er vi veldig opptatt av at bygget skulle ha en bærekraftig og miljøvennlig profil. Det å få eksisterende bygg med eksisterende konstruksjoner på samme nivå som et nybygg, uten å bygge nytt, er i seg selv bærekraftig, sier Vegard Foseid som er prosjektleder for Ticon Eiendom.

Gjenvunnet aluminium

?– Den nye grønne fasadeløsningen består av enkeltstående elementer med solceller og 4-lags glassvinduer som integreres i en sammenstilt modul før montasje. Vinduene har integrert solavskjerming, såkalt elektrokromatisk solskjerming, som blir mørkere med mye dagslys, sier Finn Lysnæs-Larsen.

Aluminiumen i fasadene er produsert av 75 prosent gjenvinnbart materiale og levert av Norsk Hydro. Blant materialene er alt fra gamle ølbokser til gamle aluminiumsvinduer, noe som reduserer energiforbruket i produksjonen kraftig. Solcellepanelene kan produsere opp til cirka 50 kW under gunstige solforhold. Energien blir primært brukt til ventilasjon og kjøling.

– Bygget blir svært energigjerrig, og det er lite behov for ekstra oppvarming. Mesteparten av energiforbruket i bygget vil derfor gå med til ventilasjon og kjøling, forteller Finn Lysnæs-Larsen.

Han forklarer at når bygget ikke er i bruk, og har behov for oppvarming, så vil funksjonen for solavskjerming kobles ut for godt innslipp av sollys. Tilsvarende vil avskjermingen stenge når det er kjølebehov i bygget.

 

         

Fakta om Ticonbygget:

- Bygget som sto ferdig i 1962, har en høyde på cirka 34 meter og har ti etasjer.

- Lokalavisen DT holder til i et tilbygg fra 2012, på gateplan. PWC, Multiconsult og Ticon selv er andre leietakere.

- Bygget ble i sin tid tegnet av arkitektene Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager, som står bak flere kjente bygg i Drammen.

- Som kulturminne i sentrum har bygget verneverdi C, middels.