Andre kilder er veitrafikk, prosess- industri, sjøfart og energiforsyningen.