– Skuffende å utsette oppfølging av vedtak om 10 TWh energisparing

Det er skuffende at regjeringen utsetter oppfølging av Stortingets vedtak om 10 TWh energisparing i eksisterende bygningsmasse innen 2030 til neste års statsbudsjett.

Dette sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening i en kommentar til statsbudsjettet. – Enova vil være en viktig aktør for å gjennomføre tiltak for å nå dette målet. Regjeringen må derfor utarbeide en plan og virkemidler for å nå dette målet før de skal inngå ny avtale med Enova, sier Hagemoen.

Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: NOVAP 

 

Norge har til nå vært et av få land i Europa uten et mål for energieffektivisering. Når målet nå er fastsatt gjennom Stortingets behandling av energimeldingen er det viktig at regjeringen prioriterer å følge opp dette i forbindelse med budsjett for 2017 og ny avtale med Enova, mener Norsk Varmepumpeforenng (NOVAP).

Utfasing av fossil fyringsolje

Det er positivt at CO2-avgiften på fossil fyringsolje økes med 20 øre, mener NOVAP. De mener imidlertid at det burde det være rom for en større økning i avgiften siden utskiftningen av oljefyrer går alt for sakte. – Vi forventer også at regjeringen i løpet 2016 sender forslag om forbud mot oljefyring på høring. Hvis vi skal nå mål om utfasing av fossil fyringsolje innen 2020 må et forbud komme på plass svært raskt. I dag hersker det en usikkerhet hos boligeiere og i kommuner om dette forbudet vil bli innført, sier Hagemoen.–  For å fase ut oljefyring, er det også viktig at de gode støtteordningene til Enova videreføres.

Miljøkrav ved offentlige innkjøp må styrkes

Dagens regjering er opptatt av forenkling og effektivisering. Da bør regjeringen styrke Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt arbeid med miljøkrav ved offentlige innkjøp, mener NOVAP. – Det offentlige kjøper hvert år varer og tjenester for over 400 milliarder kroner. Det er et stort potensial for profesjonalisering og økt effektivisering når anskaffelser planlegges, gjennomføres og følges opp. Norsk Varmepumpeforening mener derfor at det må øremerkes 15 millioner kroner for å styrke Difis arbeid med veiledere og oppfølging av miljøkrav ved offentlige innkjøp, sier Hagemoen.

– Vi ser frem til Stortingets behandling av budsjettet, og vi håper Venstre og KrF gjennom forhandlinger med regjeringen kan gjøre budsjettet enda grønnere og mer klimavennlig, avslutter Hagemoen.

Publisert: 11.10.2016

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB