– Norge kan bli det første landet som bruker kun fornybar energi til oppvarming

Med Enovas nye støtteordning for boligeiere tar regjeringen et viktig skritt mot lavutslippssamfunnet. Norge kan bli det første landet som bruker kun fornybar energi til oppvarming og kjøling av bygg.

Dette melder Novap i en pressemelding. 5. januar innførte Enova sitt nye enøk-tilbud til boligeiere. Nå får boligeiere støtte når de investerer i flere typer energitiltak som varmepumper og utfasing av fossil fyringsolje. – Vi har stor tro på den nye ordningen og forventer at flere boligeiere velger å bytte ut fossil fyringsolje med en miljøvennlig og energieffektiv varmepumpe sier daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Rolf Iver Mytting Hagemoen.

 

Daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Rolf Iver Mytting Hagemoen. Foto: Novap

På vei mot en utslippsfri byggsektor

For at Norge skal nå målet i klimaforliket om at utslippene i 2020 ikke skal overstige 47 millioner tonn CO2-ekvivalenter, er det viktig at byggsektoren blir tilnærmet utslippsfri. Det er også enighet i klimaforliket om et forbud mot fossil fyringsolje i boliger fra 2020.

– Vi mener den nye regjeringen nå har tatt flere riktige grep for å fase ut fossil oppvarming i byggsektoren, sier Hagemoen. – I statsbudsjettet for 2014 ble avgiften på fossil fyringsolje økt med 1 krone per liter. Når støtten fra Enova nå økes, tror vi at mange boligeiere vil bytte ut sin gamle oljefyr med en miljøvennlig varmepumpe. 

Viktig miljøtiltak

– Det å bytte ut et oljefyringsanlegg med en varmepumpe har en rekke positive miljøgevinster. I mange storbyer er det om vinteren helseskadelige lokale utslipp. Varmepumper gir ingen lokale utslipp og bidrar til bedre byluft, sier Hagemoen. – Svært mange av oljefyringsanleggene er gamle med nedgravde tanker som utgjør en stor forurensningsfare.

Grønne arbeidsplasser

Det er i dag cirka 60 000 oljefyringsanlegg og 90 000 parafinkaminer i norske boliger. Når disse anleggene skal fjernes og erstattes med fornybare energiløsninger, vil det skapes mange nye grønne arbeidsplasser. – I en tid da Norge må omstille seg på grunn av lavere investeringer i olje- og gassektoren, vil det være svært positivt, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap.

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB