Halverer strømregningen med fjellvarme

Flere millioner liter olje har gått med til å varme opp Huseby kompetansesenter i Oslo. Nå skrues kranene igjen og erstattes med miljøvennlig varme fra fjellet.

Nå skal både strømregningen og klimabelastningen ved Huseby ned. Fossilt brensel erstattes med klimavennlig fjellvarme fra 30 energibrønner som går et par hundre meter ned i bakken. Om sommeren kan systemet kjøres i revers og kjøle ned bygningene når sola varmer for mye, melder Statsbygg.

 Prosjektleder Marius Berntsen og driftsleder Nils Halvard Vian i fyrrommet. Foto: Statsbygg

 Prosjektleder Marius Berntsen og driftsleder Nils Halvard Vian i fyrrommet. Foto: Statsbygg

Den naturlige fjellvarmen er gratis og kommer til å dekke nesten halve det behovet kompetansesenteret har. Resten taes fra elektrisk kraft via strømnettet. Alt i alt blir kostnadene til energi mer enn halvert på Huseby. Prosjektet, som avsluttes om kort tid, vil koste vel åtte millioner kroner.

Varmepumper på 300 kW

– Varmepumpeanlegget har vært i drift i 14 dager, sier prosjektleder Marius Berntsen i Statsbygg til Tekniske Nyheter. – Det er installert fem varmepumper som til sammen yter 300 kW. Som back-up/spisslast er det installert en elektrokjel på 600 kW.

Temperaturen i de 30 energibrønnene ligger på cirka 5 grader Celsius. – Vi forventer en COP på omkring 3, sier Berntsen.

Varmen vil bli distribuert gjennom det eksisterende sentralvarmeanlegget. – Dette var dimensjonert slik at det går greit med en lavere temperatur enn tidligere, sier Berntsen.
Varmepumpene vil levere vann på cirka 50 grader Celsius. Ved behov heves temperaturen ytterligere med elektrisk kraft.

 Rørene til fjellvarmen på Huseby kompetansesenter. Foto: Statsbygg

 Rørene til fjellvarmen på Huseby kompetansesenter. Foto: Statsbygg

– Vi vurderte også bioenergi på Huseby. Men vi anser brønnvarme som mer attraktivt, og her lå forholdene til rette for det, sier Marius Berntsen.

Huseby er med i det som, ifølge Statsbygg, er tidenes mest omfattende utskifting av miljøskadelig oljefyring i Norge. I alt skal 26 slike anlegg i statlige bygg på skraphaugen. Storoppryddingen startet i fjor, og målet i år er å skru igjen oljekraner i 16 bygg før fyringssesongen starter.

– Oljekjelene skal ut av alle statlige bygg. Dette må til for at Norge skal klare målet om å bli et lavutslippssamfunn, sier eiendomsdirektør Frode Meinich i Statsbygg. Et av de mest oljetørste statlige anleggene befant seg i kjelleren på Huseby kompetansesenter, som er på hele 10 500 kvadratmeter. Det har i snitt gått med 109 000 liter olje i året for å varme opp bygningene. Med dagens pris er den årlige oljeregningen på over en million kroner.

– Vi skal kutte klimagassutslippene fra Statsbyggs eiendommer med minst 15 prosent, blant annet ved å gå over til klimavennlig energi. Målet er at Statsbyggs eiendommer skal være klimanøytrale innen 2030, sier Meinich.

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB