Bruker avløpsvann som kilde til 3 MW varmepumpe

På Oslo Lufthavn har de installert en varmepumpe på 3 MW som bruker avløpsvann som varmekilde. Varmepumpen leverer varme som er kilde til varmepumpene i fjernvarmeanlegget.

Oslo Lufthavn har et lavtemperatur fjernvarmeanlegg som ble bygd på midten av 90-tallet under hovedutbyggingen av flyplassen. Der ble det installert en ammoniakkbasert varmepumpe på 8 MW, som bruker grunnvannet som energikilde og veksler det mot enten varm eller kald side på varmepumpen.

– Om sommeren tar vi opp energi fra kalde brønner, og kjører ned energi i varme brønner. Om vinteren snur man prosessen og henter opp energi fra de varme brønnene og kjører ned i de kalde brønnene, sier områdeleder for VVS i T2-prosjektet, Per Bjørnar Børresen, ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

 
Bildet er fra installeringen av den nye 5 MW varmepumpen i fjernvarmsentralen til Oslo Lufthavn. Personen på bildet er Frode Fjelstad som er disiplinleder for RIV (rådgivende ingeniør vvs) i T2-prosjektet. Foto: Halvard Felde, prosjektleder Termisk energi
 

– Det har vært basiskonseptet i lavtemperaturfjernvarmeanlegget. Som spisslast har vi en høyspent elektrodekjel, varmeveksling mot Hafslunds fjernvarmeanlegg hvor vi får levert biovarme, samt egne oljekjeler.

– I forbindelse med T2-prosjektet, hvor vi bygger ut 114 000 nye m2 i terminalen, fikk vi behov for mer varme og kjøling, sier Børresen. – I tillegg har det dukket opp en del andre bygg i fjernvarmelinjen som blir forsynt med fjernvarme og kjøling, noe som også økte behovene.

– Da vurderte vi om vi skulle utvide brønnsystemet mot grunnvannet. Men vi så at levetiden på brønnene er begrenset før de går tett, og det kreves mye vedlikehold ved rensing av brønner. Brønnene ligger også nær den østre rullebanen som igjen legger begrensinger på adkomst for vedlikehold, sier Børresen.

– Så dukket den gode ideen opp. Vi skal føre avløpsvann fra forurenset overvannsoppsamling fra flyplassen ned til renseanlegget til Ullensaker kommune. Renseanlegget ligger rett utenfor flyplassgjerdet, og det rensede vannet fra renseanlegget går også like forbi gjerdet, sier Børresen. – Dette ga grunnlag for å koble oss inn på det rensede avløpsvannet, og å etablere et ledningsstrekk i en felles grøft med det forurensede overvannet for å transportere energi til fjernvarmeanlegget. For å få dette til, bygde vi en liten gjenvinningsstasjon for å hente energien ut fra det rensede avløpsvannet, og bruke det som kilde til varmepumpene i fjernvarmeanlegget.

Parallell kilde til energibrønnene

– Den gamle brønnkretsen er bygget om til en sirkulasjonskrets hvor den nye varmegjenvinningsstasjonen er integrert som en parallell kilde med de eksisterende energibrønnene. Varmpumpen på 3 MW henter varme ut fra det rensede avløpsvannet, og hever temperaturen med ca 6-10°C tilpasset temperaturen ut fra energibrønnene og sender det videre til fjernvarmesentralen, hvor det blir brukt som varmekilde til varmepumpene som produserer fjernvarme, sier Børresen.

Temperaturen på rensevannet varierer litt over året. – På denne årstiden, hvor vi har en del smeltevann som kommer inn i systemet, er temperaturen på varmekilden 9 til 10 grader. Varmepumpen løfter temperaturen til 20 grader, sender det videre til varmepumpene i fjernvarmesentralen som øker temperaturen til 50 grader og sender det ut på systemet, sier Børresen.

Anlegget som henter varme fra rensevannet, testkjøres denne vinteren. – Vi gjør en del modifikasjoner. Vi skal nå få med oss avslutningen på vintersesongen og forberede oss til prøvekjøring i kjølesesongen. Når det blir cirka 6-7°C ute går vi over på kjøledrift, sier Børresen.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 13/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB