– Avtrekksvarmepumper har god økonomi både i forhold til investering og drift

Selvaag Bolig har valgt en løsning med avtrekksvarmepumper for leilighetsprosjektet Nyhavn Brygge i Bergen. Der leverer pumpene varme til radiatorer og varmt tappevann.

– Avtrekksvarmepumper har god økonomi både i forhold til investering og drift, og miljøprofilen er bra, sier prosjektsjef Geir Håvard Liengen i Selvaag Bolig i en pressemelding fra ABK. Han sier at det er en løsning i tråd med Selvaags filosofi om å tilby boliger med gode løsninger til riktig pris.

 Første byggetrinn ved Nyhavn Brygge i Bergen utstyres med avtrekksvarmepumper. Foto: Selvaag Bolig/OPAK

Første byggetrinn ved Nyhavn Brygge i Bergen utstyres med avtrekksvarmepumper. Foto: Selvaag Bolig/OPAK

Friskluftventil i radiator

Nyhavn Brygge består av moduler. Der monteres blant annet radiatorer, luftinntak på veggene og avtrekkskanaler.

– Det er et lite filter på hvert luftinntak, og en liten støydemper. Selve inntaket sitter bak radiatoren, noe som er en gammel og velprøvd Selvaag-løsning. Dette hindrer kald trekk, sier Christian O Arnesen som er salgssjef for ventilasjonsvarmepumper hos ABK AS. Luften trekkes ut fra leilighetene med et sentralt avtrekk, og varmen gjenvinnes med avtrekksvarmepumper plassert i boder.

Flere leiligheter per pumpe

Selvaag Bolig har allerede erfaring med avtrekksvarmepumper fra et prosjekt i Lier og et i Oslo, med eneboliger og rekkehus.

– I Bergen tar vi det et hakk videre ved at to til tre leiligheter deler en avtrekksvarmepumpe, forklarer Liengen. Pumpene er utstyrt med energimåler for å dele kostnader. Hver leilighet har i tillegg en liten varmtvannsbereder som får 50-55°C vann fra avtrekksvarmepumpene.

 – Dette er en løsning i tråd med Selvaags filosofi om å tilby boliger med gode løsninger til riktig pris, sier prosjektsjef Geir Håvard Liengen i Selvaag Bolig. Foto: Selvaag Bolig

 – Dette er en løsning i tråd med Selvaags filosofi om å tilby boliger med gode løsninger til riktig pris, sier prosjektsjef Geir Håvard Liengen i Selvaag Bolig. Foto: Selvaag Bolig

 

– Disse berederne gir oss en tryggere driftssituasjon i tilfelle noe skjer med varmepumpen, sier Liengen.

– Avtrekksvarmepumper kan dekke behovet for ventilasjon, varmtvann og romvarme. En kostnadseffektiv løsning, mener Arnesen.
Et alternativ til ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i boliger, er å høste varmen i brukt inneluft med avtrekksvarmepumpe. Energien overføres til et vannbårent system som kan forsyne radiatorer, gulvvarme og varmtvannsberedere.

– Avtrekksvarmepumper fra NIBE er spesielt utviklet for å oppfylle energikravene i teknisk forskrift, understreker Arnesen.

Høy energigevinst

Løsningen med avtrekksvarmepumper tilfører friskluft direkte via ventiler på veggene. Det betyr at lange tilluftskanaler blir overflødige. I et sentralt avtrekk sitter en luft til vann-varmepumpe som gjenvinner varmen i lufta. Den kan sende ut luft helt ned til – 15°C, og dette gir mye større energigevinst enn vanlige gjenvinnere i ventilasjonsanlegg.

– Varmepumpene jobber med konstante temperaturer. Det betyr både robust og effektiv drift, poengterer Arnesen.

– Temperaturen på avtrekksluften er beregnet å ligge på 21°C, fra rommene. Etter gjenvinning i avtrekksvarmepumpen vil avkastluften ut kunne komme ned i -15°C, sier Arnesen. – COP vil ligge mellom 2,7 og 5, avhengig av behovet (belastningen) systemet har.

Lokal leverandør

Avtrekksvarmepumpene fra svenske NIBE har kapasitet på inntil 6 kW. En nær samarbeidspartner av ABK, Kåre Neteland AS, monterer dem direkte på byggeplassen på Nyhavn Brygge i Bergen.

 – Temperaturen på avtrekksluften er beregnet å ligge på 21°C fra rommene. Etter gjenvinning i avtrekksvarmepumpen vil avkastluften ut kunne komme ned i -15°C, sier Christian O Arnesen, som er salgssjef  for ventilasjonsvarmepumper hos ABK AS. Foto: ABK

– Temperaturen på avtrekksluften er beregnet å ligge på 21°C, fra rommene. Etter gjenvinning i avtrekksvarmepumpen vil avkastluften ut kunne komme ned i -15°C, sier Christian O. Arnesen, som er salgssjef for ventilasjonsvarmepumper hos ABK AS. Foto: ABK

 

– Modulprodusenten har montert rørføringer, radiatorer og annet etter anvisning fra vår lokale leverandør, som tar over ansvaret for løsningen. Ut fra våre erfaringer mener vi det er riktig å ha en lokal leverandør som totalansvarlig. Vi ser også for oss at denne rørleggerbedriften kan tilby driftsavtaler til kundene i ettertid, sier Liengen.

– Krever mer av brukerne

En viktig erfaring Selvaag Bolig har gjort, er at avtrekksvarmepumper krever mer av brukerne. Som med annen teknikk i moderne boliger må brukerne lære riktig bruk.

– Det er ikke vanskelig, men du må være villig til å sette deg inn i dette. De som gjør det, oppnår lavt energiforbruk. Men de som ikke har interesse for å lære seg dette, kan få problemer med stabiliteten, og høyere energiforbruk, understreker Liengen. Selvaag Bolig jobber nå med gode rutiner for igangkjøring og opplæring av kundene. Liengen sier at disse utfordringene ikke handler om selve konseptet med avtrekksvarmepumper. – Vi har absolutt tro på produktet og løsningen, fastslår han.

  Det er avtrekksvarmepumpen NIBE F750 som blir brukt i prosjektet på Nyhavn Brygge i Bergen. Foto: ABK

 Det er avtrekksvarmepumpen NIBE F750 som blir brukt i prosjektet på Nyhavn Brygge i Bergen. Foto: ABK

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB