44 prosent av alle eneboliger hadde varmepumper i 2012

I 2012 hadde 27 prosent av husholdningene varmepumpe, 9 prosentpoeng mer enn i 2009. Det er særlig husholdninger i eneboliger og våningshus som investerer i varmepumpe. Statistikken viser også en nedadgående trend i energibruken per husholdning.

Omtrent 44 prosent av alle eneboliger hadde varmepumpe i 2012, 11 prosentpoeng flere enn i 2009, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Store variasjoner regionalt og mellom hustyper

Det er store regionale forskjeller både i energibruk og i utbredelsen av varmepumper. Kun 5 prosent av husholdningene i Oslo har varmepumpe, mens tilsvarende andel for Hedmark og Oppland er 40 prosent. Dette har sammenheng med ulik sammensetning av boligmassen. Mens det er overvekt av små blokkleiligheter i Oslo, er det langt større andel eneboliger i Hedmark og i andre deler av landet.

 

 

 

Eneboliger er den mest energikrevende hustypen, og bruker i snitt over dobbelt så mye energi som en blokkleilighet. Dette har igjen sammenheng med større areal, flere yttervegger og vanligvis flere husholdningsmedlemmer enn i en blokkleilighet. Dermed er varmepumpe mer lønnsomt i enebolig enn i blokkleilighet. Hedmark og Oppland er dessuten den regionen med størst energiforbruk, noe som har sammenheng med mye eneboligbebyggelse, og at det er et kaldt område. Mens husholdninger i Oslo hadde et gjennomsnittlig energiforbruk på rundt 12 600 kWh i 2012, var energiforbruket over det dobbelte i Hedmark og Oppland, med 26 400 kWh, i følge SSB.

Lite å spare på bruk av varmepumpe

Eneboliger med varmepumpe bruker noe mindre energi enn tilsvarende boliger uten varmepumpe. For husholdninger med et boligareal på over 150 kvadratmeter er energibruken i gjennomsnitt 3 900 kWh lavere for de med varmepumpe. For eneboliger på mellom 100 og 150 kvadratmeter er forskjellen rundt 1 900 kWh. Det er imidlertid ikke så stor forskjell på strømforbruket, derimot brukes det mindre ved og olje i husholdninger med varmepumpe.

Siden luft-luft-varmepumper drives av strøm, går ikke strømforbruket nødvendigvis ned – med mindre husholdningen kun bruker strøm fra før. Dessuten er det mange som bruker pumpen til nedkjøling på sommeren, noe som kan trekke forbruket opp.

Utflating av energiforbruket

Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning var på 20 230 kWh i 2012. Av dette var omtrent 16 000 kWh strøm. Vår nest viktigste energikilde er ved, som utgjorde rundt 3 200 kWh per husholdning. Bruk av olje har gått kraftig nedover, i 2012 var bruken på rundt 700 kWh. Dette er en halvering av oljeforbruket siden 2006. Energiforbruket i 2012 var noe lavere enn ved tilsvarende undersøkelse i 2009, til tross for at det var litt varmere i 2009 enn i 2012. I 2012 var temperaturen 0,4 grader over klimanormalen for perioden 1961-1990, mens den i 2009 var 1 grad over. Energiforbruket per husholdning har hatt en synkende trend siden 1990-tallet, både totalt per husholdning, og per kvadratmeter boligareal, melder SSB.

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB