30 KW varmepumpe varmer det nye kommunehuset i Averøy

I begynnelsen av mars ble det nye kommunehuset i Averøy kommune i Møre og Romsdal offisielt åpnet. Bygget, som er et passivhus, varmes opp med en varmepumpe på 30 KW fra Nibe som har tre energibrønner som varmekilde.

– De tre energibrønnene har en dybde på 200 meter, sier prosjektkoordinator i Averøy kommune, Martin Ove Karlsen, til Tekniske Nyheter. – Varmepumpen skal levere tilnærmet hele oppvarmingsbehovet i bygget. Da det er et passivhus, bør det gå greit. Vi har en elkjel til spisslast, men den skal kun hjelpe til når det er på det kaldeste og ved oppstart etter nattesenkingen på morgenen.

Prosjektkoordinator i Averøy kommune, Martin Ove Karlsen, ved varmepumpen. Foto: Aage Dall

Averøy kommunehus er på 2 500 kvadratmeter, og har tre etasjer. Bygget ligger i Bruhagen sentrum og har vært i drift siden starten av februar.

– Temperaturen nede i brønnene er på 4 til 5 grader, og COPen er på rundt 4, sier Karlsen. – Varmen blir distribuert ved hjelp av radiatorer. Temperaturen ut på anlegget er justert etter utetemperatur. Maks temperatur ut på radiatorer er 55 grader, men den ligger vel på cirka 40 grader ved normal drift.

– Når vi kjøler, er varmesystemet faset ut. Da har vi sirkulasjon direkte fra brønnen til ventilasjonsaggregatet. Vi får en stor kjøleeffekt med liten innsats. Det er kun pumpedrift og veksling, sier Karlsen. – Vi kan hente varmen som bli dumpet i brønnen om sommeren til vinterdriften, teoretisk sett. Dette avhenger av hvordan strømningsforholdene er nede i brønnen. – Hvis vi kun henter varme vil det over tid bli nedkjøling i brønnene, og dermed bli mindre varme å hente, sier Karlsen.

COP over 4

– Jeg har foretatt en forenklet beregning av COP ut ifra målerdata. Da kom jeg til en COP på 4,12. Det var helt i starten, når brønnene var på det varmeste. Virkningsgraden ser bra ut så langt, sier Karlsen. – Når vi nå kjører på det hardeste, tar vi ut 30 kW. Da tilføres varmepumpen 7-10 KW med elektrisitet.

Egen bereder for forbruksvann

Da anlegget var under prosjektering ble det beregnet en årsvarmefaktor på 3,15. Men det var før det ble gjort endringer på systemet, blant annet i forhold til forbruksvann. – Nå er det satt inn en egen bereder for å ta det siste temperaturløftet. Dette er ventet å slå gunstig ut for virkningsgraden til varmepumpen, sier Karlsen.

Regner med høyere energiforbruk første driftsår

– Vi flyttet inn i begynnelsen av februar, derfor har vi lite driftserfaringer. Så det er vanskelig å si noe konkret om hvordan dette blir i forhold til beregnet energiforbruk, sier Karlsen. – Jeg regner med at energiforbruket i første driftsår vil være høyere enn det vil bli senere.

– Vi driver nå og eksperimenterer litt. Blant annet innregulerer vi radiatorkurser. Det er noen rom det er tyngre å få varmet, og andre rom hvor det er for varmt. For oss er det en læringsfase å drive dette anlegget. Det er et kvantesprang fra de gamle byggene vi hadde, til det nye, sier Karlsen.

Det nye kommunehuset til Averøy kommune. Foto: Kristen Vorpvik

I de gamle byggene hadde de elektrisk oppvarming og byggene var tilnærmet uisolerte. Det ene bygget var bygd som en brakke med tre tommer yttervegg, og det andre var et uisolert murhus uten ventilasjon.

– Det er helt forskjellige verdener. Vi trenger tid på å lære oss å drifte det nye bygget. Også for leverandørene er det mye nytt her. Det tekniske anlegget er forholdsvis avansert, blant annet med behovsstyring helt ned på romnivå, sier Karlsen. 

Varmepumpen som er installert i Averøy kommunes nye kommunehus, er en Nibe F1345 på 30 kW. – Denne varmepumpen inngår i den nye generasjonen varmepumper som er utviklet for å dekke behov med hensyn til oppvarming, varmtvann og kjøling på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte, sier produktsjef Morten Solsem hos importøren ABK AS. – Med sine to store scrollkompressorer er Nibe F1345 en ideell bergvarmepumpe for flerbruksbygninger, industrilokaler, kirker og andre typer bygninger med et stort varmebehov.– Kompressorene samarbeider og aktiveres etter behov, gir bedre effektregulering, mindre slitasje og større driftssikkerhet.

F1345 er fleksibel, og med et avansert styringssystem kan den tilpasses flere systemløsninger. I systemer med opptil ni varmepumper og med et bredt utvalg av tilbehør, for eksempel for styring av olje-, gass- og pelletsfyrte eller elektriske kjeler, er man sikret full fleksibilitet i installasjonen, sier Solsem.

Nibe F1345 produseres i fire størrelser med effekter på henholdsvis 24, 30, 40 og 60 kW. Kabinettet er kompakt med ytre mål H x B x D 1800 x 600 x 620 mm og lydtrykksnivået er kun 32 dBA.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 10/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 
Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB