– Varmepumper var en veldig viktig del av energikonseptet for å få ned energiforbruket, sa teknisk prosjektleder i Undervisningsbygg Magnhild Kallhovd i et innlegg på Varmepumpekonferansen den 20. mars.

– Vi ser at solcelleanlegget produserer som forventet. Belysning og teknisk utstyr produserer også tett opp mot det som var beregnet. Men, energiforbruket til varme og pumpedrift har vært betydelig høyere enn det som var beregnet, sa Kallhovd.

Siste driftsår var varmepumpens årsvarmefaktor på 3,07 og energidekningsgraden på 90 prosent utenom tappevann. – I utgangspunktet er dette greit, men vi hadde litt høyere ambisjoner, sa Kallhovd.

– Tar vi med tappevannet, var energidekningsgraden nede i 74 prosent. Siden det var så stor forskjell med og uten tappevann, måtte vi se mer på tappevannssystemet, sa Kallhovd.

 

Det viste seg at i det første driftsåret ble kun 14 prosent av varmen til tappevannet levert av varmepumpen. – Vi ønsket at varmepumpen skulle dekke en god del mer, sa Kallhovd.

En av grunnene til den forholdsvis lave energidekningsgraden var at Undervisningsbygg var nødt til å øke temperaturen i varmtvannstanken.  – Det var prosjektert med 55 grader, og nå er temperaturen på 70 grader av forskjellige grunner, sa Kallhovd. – Men likevel ønsket vi at dekningsgraden skulle vært høyere.

Andre grunner til den lave dekningsgraden var varmepumpestopp. – Selv om vi har en vaktmester som oppdager stoppene veldig raskt, så ser vi at det får veldig store konsekvenser, spesielt i kalde perioder, sa Kallhovd.

Etter blant annet å ha justert styringen av sirkulasjonspumpen i sirkuleringskretsen til varmtvannet, og foretatt omkoblinger i varmesentralen, ble problemet med den lave dekningsgraden løst. – Nå er 47 prosent av varmen til tappevannet levert av varmepumpen, og det gjør at vi totalt er opp i over 90 prosent energidekningsbidrag fra varmepumpen inkludert tappevann, sa Kallhovd.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 13/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!