Kombinasjonen av kald vinter, høye strømpriser og den varme sommeren fikk ekstra mange til å kjøpe varmepumpe til oppvarming – og kjøling – i fjor. Ferske tall viser at hittil i år er det solgt 15 prosent flere enn på samme tid i fjor. Vinteren har ikke vært spesielt kald, men strømprisen er fortsatt stiv, melder Novap.

Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Novap

 

– Folk har skjønt at dette lønner seg! Å installere varmepumpe er noe av det enkleste og mest lønnsomme du kan gjøre for å spare strøm, poengterer Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

Ni av ti varmepumper som er solgt i år, er luft-til-luft-varmepumper som også kan brukes til kjøling. Det viser statistikken som utarbeides av Prognosesenteret. Målt i prosent er veksten størst for bergvarmepumper. I første kvartal ble det solgt 33 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– De fleste av disse går til å erstatte oljefyren. Forbudet mot fossil fyringsolje er ikke langt unna, så det gjelder å komme i gang. Mange installatører har flere måneders ventetid, forteller Hagemoen.

En god del av varmepumpene går også til boligeiere som skifter ut en gammel varmepumpe.

– Luft-til-luft-varmepumper holder gjerne i 12 til 15 år, så det er etter hvert mange som er modne for utskiftning, sier Hagemoen. I 2022 forventer Prognosesenteret at antallet som skifter ut, blir like stort som de som kjøper ny. Men fortsatt er det mange som ikke har utnyttet muligheten til å spare strøm med varmepumpe.

– Om få år vil ni av ti eneboliger ha en varmepumpe, tror Hagemoen.

 

Salg av varmepumper i Norge

Salget av varmepumper økte med 27 % i 2018, og det har aldri vært solgt flere varmepumper i Norge. Tall for første kvartal 2019 viser fortsatt vekst:

• Luft-til-luft-varmepumper: øker 16 %
• Luft-til-vann-varmepumper: øker 17 %
• Bergvarmepumper (væske- til-vann-varmepumper): øker 33 % 

Kilde: Novap