Vestaksen Eiendomsforvaltning er etablert, og selskapet har  ansvaret for en rekke næringseiendommer og boligsameier på strekningen mellom Oslo og Kongsberg, meldes det i en pressemelding.

 

Vestaksen Eiendomsforvaltning påtar seg de fleste oppgaver innenfor kommersiell og teknisk drift. Det omfatter også brøyting, strøing og flytting av brakkerigger.

Administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Morten Hotvedt, ser fram til å utvikle samarbeidet med mannskapet som nå har fått ansvaret for å forvalte selskapets eiendommer. 

– Vestaksens portefølje er nå blitt så stor og består av så mange nærings- og boligprosjekter at det var naturlig å knytte forvaltningen av eiendommene tettere til oss. Samtidig skal forvaltningsselskapet utvikle eksterne kunderelasjoner, sier Hotvedt. Hans ambisjon er at Vestaksen Eiendomsforvaltning skal yte førsteklasses tjenester og ligge i front når det gjelder moderne og miljøvennlige arbeidsprosesser og utstyr. – Selvkjørende kjøretøy og roboter er allerede på markedet. Vårt selskap skal være blant de første til å ta slikt i bruk, sier Hotvedt.