Bærekraftig energibruk og energieffektivisering er et globalt virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser og bedre forsyningssikkerheten på energi. Systematisk energiledelse er antatt å ha en positiv innvirkning på rundt 60 prosent av verdens energibruk, melder Undervisningsbygg.

 

Globale utfordringer krever universelle verktøy, og NS-EN ISO 50001 er et slikt verktøy som omfatter krav til energiledelsessystemer med brukerveiledning. Undervisningsbygg har de siste dagene gjennomført sertifisering med samtaler mellom revisor og energiledelsesteamet samt besøk på noen utvalgte skoler.

Bakgrunnen for ønsket om å oppfylle kravene i denne energiledelsesstandarden, var at ledergruppen i Undervisningsbygg satte seg som mål å sertifisere seg innen energiledelse etter denne ISO-standarden.

– Vi ønsket dette for å befeste og sikre kvaliteten i miljø- og energiarbeidet ytterligere. All honnør til energiledelsesteamet som har lagt ned mye i forberedelsene, og som klarte dette i første forsøk; utrolig bra jobbet og flott innsats, sier kvalitetsleder i Undervisningsbygg Åse-Lill Madland.

Undervisningsbygg er først ute i Oslo kommune med denne sertifiseringen. Det er kun 40 andre organisasjoner i Norge som har fått sertifiseringen, og kun et av dem, er et eiendomsforetak.