Det har blitt en tradisjon å dele ut både pris og hedrende omtale, slik det åpnes for i statuttene, ifølge Trondheim kommune.

Hedrende omtale kan gis til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles selve prisen, men like fullt bør hedres for å gå foran når det gjelder energi- og klimatiltak. I år var det sterke kandidater, og juryen besluttet å tildele to hedrende omtaler.

 

Den første hedrende omtalen gikk i år til Koteng Eiendom som har klare energimål for både nybygg og rehabiliterte næringsbygg i sin mangfoldige eiendomsportefølje på cirka 250 000 m2. Juryen sier at selskapet har kommet langt med energitiltak og har et stort potensial for det arbeidet de nå skal gjøre videre.

 

Den andre kandidaten som fikk hedrende omtale, var Posten og Bring. De tilhører et konsern som skal redusere sine CO2-utslipp med 40 % innen 2020, og da har de allerede redusert utslippene kraftig de siste ti årene. Slike ambisjoner kan innfris med en god forankring i ledelsen sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere.

Juryen tildelte energiprisens hedrende omtale til Posten og Bring for det nye logistikksenteret på Torgård. Anlegget er blitt omtalt som “Europas mest miljøvennlige postterminal” av Enova.

   

             

Energitiltak: Koteng Eiendom AS, Trondheim


- Etablering av EOS for 78 000 m2 (? av bygningsmassen) reduserte forbruket med 1,7 millioner kWh fra 2016–2018.
- EOS for ytterligere 20 000 m2 etableres i 2019, og det forventes 10–15 % besparelse med dette.
- Kraftselskapet Grilstad Energi med sjøvannspumpestasjon henter sjøvann på 8 grader og leverer så langt 2 millioner kWh i året. Anlegget sørger for kjøling (90 %) og varme til nye næringsbygg på Grilstad, og det reduserer behovet for fjernvarme.
- Rehabilterings- og oppgraderingstiltak i ulike eksisterende bygninger har gitt god energieffekt.
- Deres egen driftsavdeling sørger for utbedring og optimalisering av tekniske anlegg – dette gir reduserte utgifter.

Kilde: Trondheim kommune

 

    

   

   

Energitiltak: Posten og Bring, Logistikksenter Trondheim

- De innovative energiløsninger på Logistikksenteret er ifølge Enova et prakteksempel på hvordan Posten Norge skal nå målet om 40 % mindre CO2-utslipp innen 2020. Årlig energiforbruk i anlegget reduseres med 2,9 GWh sammenlignet med TEK10. Dagens forbruk er 171 kWh/m2. Samlokalisering av fire tidligere terminaler har gitt 240 000 færre kjørte kilometer, 250 tonn mindre CO2 og har redusert arealbehovet med 13 000 m2.

- All postdistribusjon til private i Trondheim gjøres med el-biler. El-trucker på terminalen. El til lokale kjølecontainere.

- Norges første automatiske hurtigporter, beregnet innsparing på 0,25 MWh.

- Egenprodusert strøm (15 %) fra sol og lokal vindmølle, varmegjenvinning, LED, vanngjenvinning, lokalt drivstoffanlegg. Autonome lysmaster m.m.

- Batteribank til lagring av egenprodusert el og for å ta unna effekttopper.

Kilde:Trondheim kommune

 

 

 

 

Her kan du lese om hvem som vant Trondheim kommunes energipris for 2019.