I bydelen Islington vil man nå forsøke å bruke varmen fra de overopphetede togtunnelene på en utvalgt linje til å supplere byens varmenettverk, skriver BBC.com.

Islingron Council, Transport for London og Rambøll står bak prosjektet.

Rambøll har som en del av prosjektet, utviklet en varmepumpe med en kapasitet på 1 MW, som skal gjøre det mulig å bruke varmen til eksempelvis radiatorer i nettverkets boliger, sier Crispin Matson hos Rambøll i Storbritannia.

– Intensjonen er å fange varmen i et vannkretsløp; og via en varmepumpe vil vannets temperatur heves fra omkring 20 grader til cirka 70 graders varme, sier Matson.

Han tror at førsøk med å bruke varme fra T-baner til distribusjonsnettverk for varme, like lett kan gjennomføres i andre byer.