En fersk undersøkelse som konsulentselskapet Devcco har gjennomført på oppdrag fra Energiföretagen Sverige, viser at det etter noen år med liten vekst forventes en høy ekspansjonstakt i fjernkjøleutbyggingen fremover. Utbyggingen vil til dels skje i form av nybygging, dels gjennom fortetting i nåværende fjernkjølenett.

– Selv om fjernkjølingen de siste årene har økt langsomt, er det ikke uventet at det nå skjer en raskere økning. Drivkreftene ligner faktisk på dem på slutten av 1990-tallet, da den forrige store ekspansjonen skjedde. For eksempel bidrar nye regler fra EU, som stopper visse kjølemedier, til at mange velger bort kjølemaskiner til fordel for fjernkjøling. Varmere klima og høyere krav til komfort er andre årsaker, konstaterer Lina Enskog Broman, ansvarlig for kraftvarme, fjernvarme og fjernkjøling i Energiföretagen.

Ernskog Broman påpeker også at fjernkjøling avlaster nettet når den erstatter el-dreven produksjon av kjøling, som er spesielt viktig når elektrifisering i andre sektorer øker etterspørselen på elelektrisitet.

Hun løfter videre fram den fordelen som fjernkjøling gir ved at fjernvarmeselskapet kan tilby både varme og kjøling og dermed kan konkurrere med varmepumper om hele leveransen.

Selskapene som planlegger den største ekspansjonen har hatt fjernkjøling i noen år. Blant disse er Tekniska verken i Linköping og Göteborg Energi, som begge planlegger en fordobling. Også i Västerås planlegges en økning.