Byggherrer og driftsorganisasjoner som organiserer cirka 1 200 driftere, har nå kjøpt og fått tilgang til e-læringskursene, og ytterligere organisasjoner, som har cirka 800 driftere, har vist interesse.

– Jeg tror vi fyller et ”vakuum” i markedet, sa rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse, da han informerte om tilbudet på Årets grønne driftskonferanse den 7. november.

 

På 90-tallet og frem til Enova ble startet i 2002, arrangerte Opplysningskontoret for Energi og Miljø (OFE) cirka hundre driftskurs per år. – Disse kursene varte fra to til fem dager. Det vil si at denne aktøren hadde kurs for driftere hver dag hele året, i Norge, sa Småge. – Da det ble slutt på disse kursene, ble det et tomrom i markedet, noe som jeg og mange av våre medlemmer følte på, sa Småge. – Dette er en av grunnene til at Grønn Byggallianse har startet kursserien ”Grønn eiendomsdrift”.

Stort potensial

– Hvis vi sier at det er i snitt 15 000 m2 per drifter i Norge, og det er totalt 150 millioner m2, så er det cirka 10 000 driftere som er potensialet for opplæringspakken, sa Småge.

E-læring først

Opplæringen består av e-læring på nett og tilhørende klasseroms- undervisning. Deltakerne tar først opplæring på nett, og sikrer dermed at grunnkompetansen er på plass før videre undervisning. Opplæringspakken består foreløpig av 8 kursmoduler som skal være med på å sikre effektiv drift, bedre inneklima og lavere energiforbruk.

De første temaene som var tilgjengelige på læringsplattformen er følgende:
- Varmeanlegg
- Miljøledelse
- Miljøoppfølgingssystem (MOS)
- SD-anlegg
- Ventilasjon – 2 moduler (ventilasjonsaggregat og spredenett/ventilasjonsprinsipper)
- Inneklima
- Energieffektivt lys og belysning

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 37/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!