Regjeringen foreslår blant annet 24 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing i Klimasats for å støtte opp om null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband. Hurtigbåter er blant transportmidlene som har høyest utslipp per passasjerkilometer.

Regjeringen foreslår også 60 millioner kroner til en støtteordning for overføring av gods til jernbane. Den er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år. Regjeringen bruker over 400 millioner kroner på tiltak for å styrke godstransporten på bane i år.