Dette melder Norsk Varmepumpeforening (Novap) på sine nettsider.

Veksten for luft-til-luft- varmepumper var på 10 prosent i andre kvartal, og i antall solgte enheter det beste andre kvartal noensinne.   – Vi var usikre på om lave strømpriser, en mild vinter og korona ville svekke markedet, men det ser vi ikke tegn til. Tallene er veldig sterke, fastslår daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap. 

Salgstallene motsier Enovas påstander

Salget av luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper fortsetter derimot å synke, slik det har gjort siden Enova reduserte støttebeløpene sommeren 2019. Nedgangen er på henholdsvis 41 % og 46 % sammenlignet med 2019. For luft-til-vann-varmepumper betyr det samme kvartalsvise salgstall som i 2014 til 2016, mens det ble solgt like mange væske-til-vann-varmepumper som i 2017. 
– Dette bekrefter det vi har hevdet overfor Enova; at dette markedet ikke er modent, sier Hagemoen. 

Resten av Europa satser

Han sier at de fleste land i Europa nå innfører svært gode støtteordninger for varmepumper. EU satser stort på energieffektivisering som en del av omstillingspakken etter koronakrisen, og har avsatt 1 000 milliarder kroner årlig til dette formålet. Mange land har også byggeregler som stimulerer til å velge varmepumper. – Det har ikke vi i Norge, sier han.

Novap opplever at Enova ser et stort potensial for flere varmepumper i det norske energisystemet. – Da håper vi at de ser at gode støtteordninger er et effektivt virkemiddel, sier Hagemoen.