Dette melder energinyheter.se ifølge Norsk Fjernvarme.

Planen er at BillerudKorsnäs i Frövi skal benytte spillvarme fra sin virksomhet for å varme opp et stort drivhus som bygges av en ekstern part i tilknytning til selskapets anlegg. Der skal det etter planen også bygges et fiskeoppdrettsanlegg. Det legges opp til å ta vare på, og gjenvinne, regnvann, varme og næring mellom drivhus og fiskeoppdrett. Kjølevannet fra fiskeoppdrettsanlegget er ment å gå tilbake til BillerudKorsnäs.

En intensjonsavtale er undertegnet mellom BillerudKorsnäs og WA3RM. Målet er å få et tydelig beslutningsunderlag i løpet av et år.

Muliggjør sirkulær produksjon

– Vi ser at samarbeidet kan bli en god forretning for alle parter gjennom ressurseffektivitet på flere områder. Det muliggjør også sirkulær produksjon, noe som er helt i tråd med vårt bærekraftsarbeid, sier Ingrid Engström, fabrikksjef i BillerudKorsnäs Frövi og Rockhammar.

Både Lindesbergs kommune og Linde Energi har vært involvert i de innledende samtalene.

Avhengig av ekstern finansiering

Når drivhuset og fiskeoppdrettsanlegget kan være på plass, er for tidlig å si. For at prosjektet skal bli realisert kreves det ca. 450 millioner kroner i eksterne investeringer. Nå starter WA3RM arbeidet med å finne investorer som vil satse lokalt.