Dette melder Dansk Fjernvarme.

– Vi gikk i gang med prosjektet i mai. En varmepumpe ble levert sent på sommeren og montert, slik at vi var klare for prøvedrift før jul. Nå er varmepumpen i normaldrift og vil bidra med en prosents forbedring av blokkens energieffektivitet. Det høres kanskje ikke så mye ut, men på årsbasis blir det 4,7 GWh, sier prosjektansvarlig Dan Skibsted.

I korte trekk erstattes det gamle havvannkjølesystemet med en varmepumpe, som gjenvinner varmen fra turbinsmøreolje og andre komponenter.