– Fantastisk at vårt anlegg i Svenljunga kan produsere fornybar elektrisitet som kan forbrukes lokalt, sier Niclas Eld, regionsjef for Solør Bioenergi Vest ifølge en melding fra Againity AB. – Dette er bare begynnelsen. Fremover vil vi se ORC-turbiner på enda flere av våre varmeverk.

 

 

Solør Bioenergi finnes på over 137 steder i hovedsakelig Sverige og Norge og er en ledende aktør innen fornybar energi fra biobrensel.

Varmeverkene i Svenljunga og Vilhelmina komplementeres nå med ORC-turbiner med en installert generatoreffekt på henholdsvis 315 og 250 kW.  Etter disse installasjonene kommer Solør Bioenergi til å bidra med cirka 2,6 GWh biobrenselbasert kraft per år fra sine tre småskala kraftvarmeverk.

I Svenljunga er det en returfyrt kjele som kompletteres med elproduksjon og i Vilhelmina er det en flisfyrt kjele.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 37/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!