Nytt senter for energiteknologi til Grenland

Et nytt senter for energiteknologi er under planlegging. Senteret, ICEP, skal lokaliseres i Grenland og bygges rundt et produksjonsanlegg for formgiving av plater i avanserte høytemperaturbestandige polymermaterialer.

Slike plater brukes i solenergiprodukter for å redusere kostnader og øke fleksibiliteten, melder Aventa i en pressemelding.

En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med ledende europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Disse panelene vil levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden og internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner vil delta i utviklingen av senteret.

 

Produksjonslinje for ekstrudering av høytemperaturbestandige polymermaterialer. Illustrasjon: Aventa AS

 

Flere av de store utfordringene i vår tid krever ny teknologi. Å redusere global oppvarming og sørge for tilgang til rent vann for verdens befolkning er blant de viktigste oppgavene å løse. Økt bruk av fornybar energi er nødvendig for å møte klimatrusselen og i følge FN vil en stadig større andel av behovet for drikkevann måtte dekkes med avsaltet sjøvann, hele 15 prosent i 2025 mot dagens 5 prosent.

Det norske selskapet Aventa har tatt initiativet til etablering av et nytt utviklingssenter, ICEP, der norske og internasjonale eksperter kan arbeide målrettet med disse utfordringene.

De beste rammebetingelser for et slikt senter finnes i Grenland i Telemark. Målet er å etablere ny industri og å gjøre bruk av den høye kompetansen som finnes i området, blant annet innen petrokjemi. I tillegg opprettes i samarbeid med lokale partnere en utviklingsavdeling for knoppskyting av nye virksomheter. Interessen fra lokale bedrifter og virkemiddelapparatet er positiv. 

– ICEP vil gi et viktig supplement til det allerede brede industrimiljøet i Grenland. Et internasjonalt industrielt senter med fokus på fornybar energi og reduserte utslipp av drivhusgasser, vil dessuten bidra til å øke Norges omdømme som en viktig internasjonal pådriver for et bærekraftig energisystem, sier ordføreren i Porsgrunn Robin Kåss.

Hovedaktiviteten til senteret vil være ekstrudering av strukturerte plater i såkalte "high performance polymers", det vil si avanserte høytemperaturbestandige polymer-/plastmaterialer. Slike plater brukes i produkter som utnytter solenergi til fornybar energiproduksjon til akseptable kostnader.

Per i dag finnes det ingen anlegg for ekstrudering av slike høytemperaturbestandige kvaliteter som trengs for å lage solide og varige solenergiprodukter. Planene for det ny senteret møtes derfor med stor interesse fra blant annet Solvay, som er en ledende produsent av avanserte polymermaterialer. Sammen med det internasjonalt ledende solforskningsinstituttet Fraunhofer ISE har de bekreftet at de vil delta i utviklingen av ICEP.

En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Panelene vil samtidig levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. Å knytte solenergi opp mot den svært energikrevende prosessen med avsalting av sjøvann er svært aktuelt. Da vil rent drikkevann kunne framskaffes mer miljøvennlig og til en lavere kostnad enn ved bruk av konvensjonelle energikilder.


Publisert: 12. mai 2017

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB