Produksjonen fra anlegget vil kunne dekke strømforbruket til samtlige husstander i kommunen, melder sn.dk ifølge Energy-supply.dk.

Planene er i en tidlig fase, og det er ennå mye som må på plass. Blant annet størrelsen på anlegget. – Vi har til sammen 140 hektar som kan brukes. Men, hvor mange av dem det blir plassert solceller på, vet vi ikke. Det kommer an på hva prosjektgruppen kommer frem til, sier Lars Thygesen til sn.dk.