Dette melder Agder Energi.

– Krav fra NVE har resultert i at vi har bygget en helt ny dam nedstrøms den gamle ved Sandvatn i Flekkefjord kommune. Ny dam har også ført til nytenkning rundt strøm til anlegget. Dammen ligger to kilometer fra nærmeste strømnett, så vi er avhengige av alternativ energi, forteller Magne Skog i Agder Energi Vannkraft.

 

Han har vært prosjektleder for byggingen av den nye dammen, og også en viktig pådriver for å tenke nytt om fornybare energikilder til bruk i fjernstyringen av anlegget.

? De fire solcellepanelene og de to små vindturbinene utgjør sammen med ti batterier, et 24 V strømsystem for å kjøre både hydraulikkanlegget til tappeluka og belysningen på dammen. I tillegg leverer det strøm til et 12 V system som drifter vannstandsmålingen ved dammen. Systemet er dimensjonert for å kunne klare seg året rundt med sol og vind, og er levert av Scanmatic, forteller Magne Skog.

? I tillegg til at dette er et mer miljøvennlig anlegg enn alternativet, så er det også enklere både å drifte og vedlikeholde. Det kan i tillegg fjernstyres direkte fra driftssentralen på Brokke. Den mer tradisjonelle løsningen hadde vært et aggregat som krever jevnlig transport og tilførsel av drivstoff, avslutter Magne Skog, som er glad for Agder Energi Vannkrafts nye bidrag til en bærekraftig tenkning.