Dette melder Enova.

Fremstillingen av nytt silisium er den enkeltprosessen som bruker mest energi, og gir høyest utslipp, gjennom hele produksjonsprosessen for solceller. REC Solar tar nå sikte på å basere hele produksjonen på Fiskaa på gjenbruk av sagspon, slik at fabrikken ikke lenger behøver å produsere nytt silisium. Det er dette som er hovedgrunnen til de betydelige klimabesparelsene.

– Stort steg mot sirkulær produksjon

– Jeg er først og fremst utrolig stolt av våre ansatte som gjennom høy kunnskap, hardt arbeid og lidenskap for miljøet har funnet nøkkelen til å gjenbruke sagsponet som råvare i produksjonen av solcellesilisium, sier verksdirektør David Verdú i REC Solar. – Dette sagsponet utgjør i dag cirka 30 prosent materialtap for industrien, og med denne innovasjonen vil solindustrien kunne ta et stort steg mot en sirkulær produksjon. Vår prosess vil bruke 85 % mindre energi enn den ledende teknologien globalt, og CO2-fotavtrykket vil være 96 prosent lavere. Det sier seg selv at dette er det inspirerende å jobbe hardt for. Jeg er veldig glad og takknemlig for at Enova støtter dette prosjektet, slik at omstillingsprosessen kan skje med et betydelig raskere tempo.

 

– Dette er gjenbruk og energieffektivisering på sitt aller beste, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova. – Solceller er et viktig produkt for lavutslippssamfunnet, men krever også mye energi i fremstillingen. REC bidrar nå til at utnyttelsen av silisium, som er råmaterialet i solceller, blir mer effektiv og bærekraftig. Ved gjenbruk går behovet for å tilføre nytt råmateriale ned, og denne nye teknologien vil kutte de årlige utslippene tilknyttet produksjonen i Kristiansand med 75 000 tonn CO2. Det sier litt om hva dette kan ha å si for verdens solcelleproduksjon dersom teknologien får fotfeste i markedet, sier Leistad.

Ny klimateknologi

Mer enn 30 prosent av alt silisiumet som brukes i solcelleproduksjon i dag, ender opp som avfall i form av sagspon. REC Solar har utviklet en teknologi som for første gang gjør det mulig å utnytte dette sagsponet i ny solcelleproduksjon.

– Produksjonen av solceller blir mer ressurseffektiv, og vi kutter utslipp både i Norge og verden forøvrig. Vi må redusere klimagassutslippene og få til en sirkulær økonomi innenfor naturens tålegrense. REC Solars nye produksjonsprosess er en teknologisk verdensnyhet som svarer på begge disse to utfordringene. Gjennom Enova støtter regjeringen teknologiutvikling som bidrar til den nødvendige omstillingen mot lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Enova støtter det banebrytende teknologiprosjektet med 110 millioner kroner.

Målet er å være i drift med en ny produksjonsprosess innen utgangen av 2020.