Borregaard sluttet seg til ”Science Based Targets Initiative” i 2017, og har satt vitenskapelige mål for reduksjon av klimagassutslipp som er i tråd med nivået som kreves for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius innen 2050, melder Borregaard i en pressemelding.

 

– Vi har satt ambisiøse mål for langsiktige klimagassreduksjoner, og forplikter oss til å gjennomføre en rekke nye klimatiltak. Vi skal fremme en bærekraftig utvikling gjennom å minimere negativ miljøpåvirkning fra produksjon og å maksimere positiv miljøpåvirkning gjennom produktene vi produserer, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Nådd 34 prosents reduksjon

Siden 2009 er direkte og indirekte CO2-utslipp fra Borregaard allerede redusert med 34 prosent. Målet om å redusere utslippene med hundre prosent innen 2050, skal blant annet oppnås ved å redusere energiforbruket ytterligere og samtidig øke bruken av fornybar energi. I tillegg forutsettes teknologiutvikling innen karbonfangst og -lagring.

Borregaard har i tillegg fått godkjent ”Science Based Targets” for reduksjon av indirekte klimagassutslipp med 30 prosent innen 2030 og 75 prosent innen 2050, med basisår 2017. Indirekte utslipp er utslipp som ikke oppstår direkte i forbindelse med Borregaards produksjonsprosesser, slik som utslipp forbundet med transport av varer, produksjon av råvarer og annet.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 2/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!