Lokal produksjon av hydrogen ved bruk av delvis innestengt elvekraft, legger til rette for at transportsektoren kan omstille seg til nullutslippsløsninger både i Geirangerfjorden og omkringliggende områder, melder Tafjord.

Konsortiet er ledet av Flakk Gruppen i Ålesund med Hexagon Composites, Hyon, Tafjord, Fiskerstrand, Gexcon, SINTEF og Stranda kommune som sentrale samarbeidspartnere.

Knut Flakk, styreleder og eier av Flakk Gruppen, sier at de både er stolte og glade for å ha blitt tildelt finansiering fra PILOT-E-ordningen, slik at de sammen med sine dedikerte og kompetente partnere kan utvikle, produsere og levere grønt hydrogen til bruk i den kjente verdensarvfjorden.

Geirangerfjorden, som er et UNESCO-verdensarvområde, mottar cirka 800 000 besøkende per år, hvorav cirka 360 000 er cruiseturister. For å redusere den lokale forurensningen, er det vedtatt å innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene innen 2026.

– Vi skal utvikle grønne og bærekraftige hydrogenløsninger, slik at visjonen om nullutslipp på fjorden nå kan realiseres, og vi ser frem til å samarbeide med kundene og tilby våre løsninger for å imøtekomme de individuelle behovene de måtte ha, sier Flakk.

Prosjektet starter opp i januar 2020, med sikte på levering av grønt hydrogen senest i 2023. Hydrogenproduksjonen vil skje ved bruk av delvis innestengt vannkraft på Hellesylt, som ligger i den ene enden av verdensarvfjorden. Konvertering av fergene, som opererer mellom Hellesylt og Geiranger, til hydrogen vil gi nullutslippsløsning og redusere CO2-utslippene i Geirangerfjorden med 2 370 tonn per år. Produksjonsanlegget vil også kunne levere hydrogen til lastebiler, busser og andre kjøretøy i regionen.

 

PILOT-E-ordningen er en finansieringsordning for norsk næringsliv lansert som et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova SF. Målet med ordningen er å fremme raskere utvikling og distribusjon av nye, miljøvennlige energiteknologier og tjenester for å bidra til å redusere utslipp både i Norge og internasjonalt.

Kilde: Tafjord