– Det vi skal gjøre i denne konkrete prosessen, er at vi erstatter den fossile varmekilden ved å resirkulere varme som allerede er der. Det vil fortsatt være fossile brennere som back-up, fordi de allerede er installert, sa CEO Pål Bråthen i Tocircle Industries AS på Enovakonferansen. – I denne prosessen vil vi erstatte fossile brensler fullstendig. Det vi snakker om her, er å løfte vegetabilske olje fra 150 til 180 grader ved å bruke vanndamp som varmekilde, sa Bråthen.

 
 

Det er store utslippsgevinster å hente ved bruk av varmepumpe i produksjonen av potetgull. Foto: Tekniske Nyheter

 
En produksjonslinje består av et vegetabilsk oljebad som er 20 til 30 meter langt og tar cirka 7,5 tonn poteter i timen. – Selve produksjonen foregår i dette badet. Det kommer inn våte poteter i den ene enden, og de går ut som potetgull eller pommes frites i den andre enden, sier Bråthen.
 
Det er det nederlandske selskapet Duynie Holding BV som har inngått avtale med norske Tocircle Industries AS med formål å serieprodusere industrielle høytemperatur varmepumpesystemer for det europeiske næringsmiddelmarkedet.
 
– Duynies patenterte varmepumpedesign drives av en totrinns kompressorenhet bestående av fire TC-C920 flerfase kompressorer levert av Tocircle Industries, sier Bråthen.
 
I prosessen med å lage potetgull, faller temperaturen i oljebadet fra 180 til 150 grader. Oljebadene varmes opp med gass. Den dampen som tidligere gikk rett ut, skal vi bruke som varmekilde til varmepumpen og varme opp oljebadet slik at det holder 180 grader. – Å klare å heve temperaturen til 180 grader er det ikke mange som klarer, sier Bråthen. – Det er veldig viktig med 180 grader, for det er det som skaper produktet i den andre enden. Det er helt avgjørende for konsistensen til disse potetene.
 
– Vi kaller dette for en energirevolusjon. Fordi i produksjonen av potetgull og pommes frites, vil vi være i stand til å redusere energiforbruket med 50 prosent og redusere CO2-utslippet med 70 prosent, sier Bråthen.
Tocircles TC-C920 flerfase kompressor. Foto: Tocircle Industries

 

Tocircle Industries AS har holdt på i drøyt fire år med utvikling av dette prosjektet. – Det som har hjulpet oss i løpet av disse fire årene, er at kostnadene ved å slippe ut CO2 har økt dramatisk. Forretningsmulighetene våre som var veldig bra, har blitt mye bedre. Det er et veldig stort potensial, sier Bråthen. – I vår partner Duynies nettverk på 162 fabrikklinjer for potetgull- og pommes frites-produksjonen er infrastrukturen lik. Det er bare å levere det samme varmepumpekonseptet.

 
– Mange av de aktuelle kundene har bundet seg til å redusere sitt CO2-utslipp med 70 prosent innen 2030. Vårt prosjekt er en del av denne løsningen, sier Bråthen.
Varmepumpen med kompressoren fra Tocircle blir satt i testdrift i april. Den blir nå ferdigstilt i Tocircle Industries fabrikk i Glomfjord.
 
– Sammen med Duynie Holding vil vi rulle ut dette konseptet i denne nisjen. – Vi bruker en tradisjonell modell hvor vi selger energien. Vi finansierer dette via en tredjepart og monterer varmepumpen i fabrikkene. Dermed får kunden ingen risiko, sier Bråthen.
 
 

– Vi kaller dette for en energirevolusjon. Fordi i produksjonen av potetgull og pommes frites, vil vi være i stand til å redusere energiforbruket med 50 prosent og redusere CO2-utslippet med 70 prosent, sier CEO Pål Bråthen i Tocircle Industries AS. Foto: Tocircle Industries

 
Det er et veldig stort marked innenfor industrielle varmeprosesser. Ifølge Bråthen står verdens fem mest energiintensive bransjer for 70 prosent av alt energiforbruk i verdens samlede industri. – Vi har nå fått den første kommersielle ordren og skal i første omgang rulle dette ut i 11 produksjonslinjer hos Duynies søsterbedrift Aviko.
 

En bidragsyter til å redde verden

 
Industrielle varmepumper kan ikke redde verden alene, men de kan utgjøre et betydelig bidrag, sier Bråthen. – Grunnen er at vi resirkulerer energi istedenfor å ta karbon opp av bakken. Derfor er vi definitivt en bidragsyter til å redde verden.
 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 7/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!