– Det er et treårig testprosjekt, der vi skal finne ut hva slags effekt vi får ut av vindkraft. Hvis resultatet er tilfredstillende, kan det bli slik at vi setter opp flere turbiner, sier lufhavnsjef Carl Einar Ianssen til Svalbardposten.

Målet til Svalbard lufthavn er å bli selvforsynt med strøm i sommerhalvåret.

Vil produsere 20 000 kilowattimer i året

Tårnet på turbinen som skal settes opp, blir ni meter høyt, og med rotorbladene vil installasjonen rage 11–12 meter over bakken. Estimater viser at en turbin av denne størrelsen, med de vindmengdene som finnes på flyplassen utenfor Longyearbyen, vil produsere om lag 20 000 kilowattimer i året, ifølge Svalbardposten. Fra før av produseres det en god del fornybar strøm fra solcellepanelene.

– Selv med alle solcellepanelene, utgjør utslippene fra den kullgenererte strømmen som Svalbard lufthavn forbruker, 19 prosent av Avinors totale utslipp, sier Ianssen.

Det betyr at Svalbard lufthavn står for nesten en femtedel av utslippene fra i alt 45 lufthavner i Norge.

– Dette er småskalaproduksjon av vindkraft, men det vil samtidig gi oss mange svar, sier Ianssen.

Vinden ved flyplassen er variabel; den kan være fraværende, og den kan være meget sterk. Den sterkeste vinden som er målt på stedet, er 54 sekundmeter. Turbinen som skal settes opp, er produsert i Storbritannia og skal tåle en vindstyrke på over 70 sekundmeter. Lignende turbiner brukes i dag i Antarktis. Man ønsker også å få svar på hvordan ising innvirker på effekten fra vindkraftturbiner på Svalbard, melder Svalbardposten.