Dette melder E-CO Energi. Selskapet har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig, og denne vil øke ytterligere til over 17 TWh når selskapets vannkraftproduksjon slås sammen med Eidsiva Vannkraft den 30. september i år.

– Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap, ønsker vi å legge til rette for markedsrelevante kraftkontrakter. E-CO foretar fortløpende vurderinger med hensyn til å inngå langsiktige kraftkontrakter med industrien og andre aktører i markedet, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby.