Dette melder Kongsberg kommunale eiendom (KKE).

Nye Vestsiden ungdomsskole på Kongberg er et plusshus i massivtre, på 4 800 kvadratmeter, med plass til 480 elever. Produksjonssjef i Kongsberg kommunale eiendom (KKE), Brynjar Henriksen, opplyser at overleveringen av nybygget vil skje i neste måned. Foto: KKE

Solstrøm fra et 300 kW solcelleanlegg skal gjøres om til hydrogen om sommeren, som så skal lagres og benyttes til ny energiproduksjon om vinteren.

– Når vi får iverksatt denne løsningen vil Vestsiden ungdomsskole bli en av de første skolene i verden som benytter seg av hydrogenlagring, forteller produksjonssjef i KKE, Brynjar Henriksen, som også står i spissen for ytterligere et nytt stort skoleprosjekt i regionen, nemlig nye Flesberg skole til 380 millioner kroner.

– Det er en elektrolysør på 20 kW som vil stå for hydrogenproduksjonen, og en brenselcelle på 20 kW vil produsere strøm av hydrogenet på vinterstid, sier energi- og enøkingeniør Hallvard Benum i KKE til Tekniske Nyheter.

Begge disse prosessene avgir også varme som vil brukes til oppvarming av bygget og tappevann.

– Hydrogenet skal lagres i metallhydrid som gir langt høyere energitetthet og lagring ved lavt trykk i motsetning til tradisjonelle høytrykkslagere, sier Benum. – Målet er å oppnå stor bruk av egenprodusert energi ved avansert styring av anleggene. Belastningen på strømnettet vil også bli minimal.

Produksjonen av varme på Nye Vestsiden ungdomsskole vil gjøres av en tradisjonell bergvarmepumpe og en CO2-varmepumpe for tappevann.

– Produksjonen av strøm vil besørges av et cirka 300 kW solcelleanlegg plassert på tak og vegger, sier Benum.

Energisentralen skal ha lagring av energi i batteri, og et varmelager for lagring på dagtid og drift på kveldstid. – Det vil være en batteribank på 50 kWh, og et varmelager på 8 m3 vann for termisk lagring, sier Benum.

420 millioner

Nye Vestsiden ungdomsskole ligger idyllisk til rett ved Numedalslågen, rett utenfor Kongsberg sentrum. Den nye skolen, som vil ha plass til 480 elever, er på 4 800 kvadratmeter. I tillegg kommer det en flerbrukshall på 2 100 kvadratmeter.

Like ved den skolen bygges det også studentboliger fordelt på to bygg med totalt 155 boenheter. Totalbudsjettet for hele prosjektet er på 420 millioner kroner.

Byggherre er Kongsberg kommunale eiendom (KKE) med Rambøll AS som innleid prosjektleder. Skorve AS er entreprenør og Enerhaugen Arkitektkontor/DRMA er arkitekt.

 

– Dette er det største enkeltprosjektet i Kongsberg kommunale eiendoms historie, sier Henriksen.

Fornøyd med massivtre

Nye Vestsiden ungdomsskole bygges i krysslaminert trevirke, såkalt massivtre, som blant annet sørger for et mye renere og bedre inneklima enn ved bruk av betong. Og prosjektleder Åge Seltveit i Skorve AS er svært fornøyd med valget av byggmateriale.

– I tillegg til at massivtre gir et bedre inneklima, så medfører det utvilsomt også store fordeler under selve byggingen som eksempelvis mindre støy og støv. I tillegg  lukter det godt, og samlet sett er det derfor mye triveligere på arbeidsplassen enn når vi jobber med betong. I tillegg er det et veldig effektivt materiale i forhold til fremdrift. Det blir fort bygg av det, sier Seltveit.

Byggherre KKEs innleide prosjektleder fra Rambøll AS, Harald Sæves Johansen, kan forøvrig bekrefte at både Vestsiden-prosjektet og studentboligene nå er i rute og kan tas i bruk til skolestart i august 2019. – Det som nå gjenstår er stort sett komplementering og uteområde. Overlevering av byggene vil skje allerede i juni, sier Johansen.


Hydrogenlageret på Nye Vestsiden ungdomsskole

Hydrogenlageret vil være i form av sylindere fylt med metallhydrid med en kapasitet for hydrogen på 0,7 kg pr. sylinder. Den mest aktuelle legeringen vil være en AB5-legering komponert av Hystorsys.

Legeringen av metallhydrid består av et metall A (Ti, Zr) som gir stabile hydridforbindelser og et transisjonsmetall B (Mn, Cr, Fe, Co, Ni) som gir volatile hydridforbindelser.
KKE har leverandører som kan levere enheter på 30 sylindere med en kapasitet på 21 kg hydrogen pr. enhet. Vekt 2,3 tonn, dimensjoner (0,7 x 1,7 x 0,9 m).
Lageret vil per i dag være på 5 600 kWh, som tilsvarer 168 kg hydrogen.

Kilde: KKE