– Av totalt 500 tiltak i EPC-prosjektet, er det 35 tiltak med varmepumper. Det er ikke så mange tiltak, men det er store tiltak som vil gi oss den største innsparingen, sa Eigil Skule fra Boligbygg i Oslo kommune på Varmepumpe-konferansen den 20. mars. Han er teamleder for ett av fire team i drifts- og vedlikeholdsavdelingen i Boligbygg.


Hovedsakelig er det luft/vann-varmepumper som skal installeres. Men også noen væske/vann. Alle varmepumpene har CO2 som kuldemedie.

Flest informasjons- og brukertiltak

Av de 500 tiltakene som er med i EPC-prosjektet, er det hele 198 informasjons- og brukertiltak. Tiltak innen EOS kommer deretter, med 139 tiltak. – Vi har hatt EOS på 50–60 bygg, som har vært fulgt opp i svært liten grad. Nå får vi et nytt system på alle de 100 byggene som er med i prosjektet, pluss i cirka 40 bygg til, sa Skule. – Da får vi samme system på alle byggene, slik at vi har mulighet for å følge opp bedre enn vi har gjort til nå.

De andre tiltakene i prosjektet er stort sett innen lys, varme og ventilasjon. Det er så å si ikke bygningsmessige tiltak, som isolering og utskiftning av vinduer.

ÅF Advansia vant EPC-kontrakten

Det var ÅF Advansia som vant EPC-kontrakten i desember 2017. Det var fem interesserte entreprenører, fire kvalifiserte og to som endte opp med å gi tilbud. Kontrakten omfatter 102 bygg på til sammen cirka 380 000 m2 , som er boligblokker med utleieleiligheter.


– Forutsetningen for konkurransen mellom leverandørene var relativt tøff. Det ble ikke oppgitt temperatur i byggene på forhånd, det ble heller ikke gjort noen befaringer, sa Skule. –  Man vil heller ikke ha tilgang til leilighetene i gjennomføringsfasen.

 


Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 16/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!