Dette melder Ingeniøren, ifølge Dansk Fjernvarme.

E.on undersøker i øyeblikket de geologiske forholdene via prøveboringer, og hvis alt går etter planen, vil det første anlegget levere varme fra 2022.

Deretter håper selskapet å kunne bygge ytterligere fire geotermiske kraftverk i Malmø innen 2028, som hver har en kapasitet på 50 MW termisk energi. Varmen skal erstatte biobrensel og biogass til varmeproduksjon.

Vanntemperaturen i dypet forventes å ligge på opp til 160 grader Celsius, noe som er tilstrekkelig for å føre varme direkte inn i Malmøs fjernvarmenett.