Dette melder Luleå Energi. For selskapet er dette en måte å i fremtiden kunne garantere beboerne i Lulelå en stabil, sikker og miljøvennlig fjernvarme, på. – Med et energilager av denne typen kan vi øke den miljøvennlige fjernvarmeproduksjonen, og ha en ekstra buffer ved kortvarige forstyrrelser i fjernvarmeleveransen, sier Magnus Johansson, sjef for varme og kjøling i Luleå Energi.

Lageret er også et viktig steg i selskapets fornybare omstilling og vil gi økte muligheter til å ta imot overskuddsenergi fra industri og samfunnet ellers.

– Hvordan vi produserer, transporterer og bruker energi er en av de absolutt viktigste nøklene for at samfunnet skal klare mange av fremtidens utfordringer. For oss skulle dette være et stort steg mot vårt mål om å i 2030 være helt fossilfrie når det gjelder primærenergi i vår fjernvarmeproduksjon. Det er blant annet med denne typen løsninger vi kan møte morgendagens nye utfordringer, sier Anneli Sjømark som er administrerende direktør i Luleå Energi.

I løpet av sommeren skal en forstudie gjennomføres og beslutninger tas til høsten.