Seminaret vil dreie seg om faglige spørsmål knyttet til drifting av biobrenselanlegg i størrelsesområdet 200 kW til over 10 MW, melder Nobio.

 

Temaer for seminaret:

- Redusert råstofftilgang i flismarkedet – status og langsiktig trend
- Økt brenselfleksibilitet – aktuelle tekniske tilpasninger i varmesentralen
- Vedlikehold og optimalisering av transportsystemer i varmesentralen
- Datasikkerhet og sikring av styringssystemene
- Sikkerhet i energisentraler
- Beredskap for rask igangkjøring av anlegget ved uhell og driftstans
- Optimalisering av styringssystemene

Seminaret blir avsluttet med debatt rundt temaet «Brenseltilgang og markedsutsikter – hvordan sikre tilgang på flis?»
Debatten innledes av:
Odd Egil Reinås, Bioenergy
Jan Topstad Norsk Bioenergi
Per Magne Bryhn, Mjøsen Skog

Alle deltakere på seminaret inviteres til å delta aktivt i diskusjonen

Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg. Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell og eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer og andre som ønsker å satse på bioenergi.

Program finner du her!

Påmelding,her!