I løpet av fjerde kvartal 2018 er det godkjent og satt i drift 1,2 TWh i Norge og 2,4 TWh i Sverige, melder NVE. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.Totalt er 21,7 TWh under bygging per 1. januar 2019, hvorav 12,6 TWh i Sverige og 9,2 TWh i Norge. Utover dette er 4,5 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 1. januar 2019, melder NVE.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land.

Du kan laste ned rapporten, her!