Dette melder DTU Mekanikk.

– Vi skal lagre overskuddsstrømmen fra for eksempel havindmøller i et saltlager. Med høy energitetthet, et lavt smeltepunkt og et høyt kokepunkt kan vi varme saltet opp til cirka 700 grader med grønn overskuddsstrøm uten at det fordamper, sier DTU-professoren John Hald.

 

Han har jobbet med kraftverk i mer enn 30 år. Dampturbinen har vært rygg- raden i energiproduksjonen i alle år. Sammen med flere virksomheter, og forsyningsselskapet DIN Forsyning, vil Hald sende dampturbinen inn i fremtiden med ny teknologi fra innovasjonsprosjektet Molten Salt Storage.

Planen er å bruke den lagrede energien fra saltanlegget, til å drive en dampturbin som kan lage ny grønn energi og varme til el- eller fjernvarmenettet. Ifølge John Hald vil lageret kunne lagre grønn strøm i flere uker.

Rustfritt saltlager

En utfordring ved å bruke fluorsalter, er at de er korrosive. En del av innovasjonsprosjektet handler derfor om å finne materialer som ikke ruster, en oppgave som Seaborg Technologies har tatt seg av.

– En av våre kjernekompetanser er å håndtere de aggressive saltene. Når vi har utviklet det endelige systemdesignet, forventer vi å demonstrere anlegget i en større skala, så det kan kommersialiseres, sier Ask Emil Løcshall-Jensen i Seaborg Technologies.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 15/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!