Samlet er veksten for alle typer varmepumper 15 prosent, viser en statistikk Prognosesenteret har utarbeidet for Norsk Varmepumpeforening.

Mye ugjort

– Det er fremdeles mye ugjort i markedet, så det er ingen grunn til at veksten skal stoppe opp, mener salgsdirektør Hans-Christian Francke i Thermia. Selskapet har hatt enda større vekst enn markedet for øvrig, i første halvår.

– Mye av det har vært på store maskiner, opplyser Francke. Det vil si varmepumper med over 20 kW installert effekt.

Ingen tegn til nedgang

Også Vaillant melder om et bra halvår, med høyere vekst enn totalmarkedet.

– Farten er særlig bra for væske-til-vann-varmepumper. Vi får håpe det fortsetter ut over høsten – og det er ikke noe som tyder på at det ikke vil gjøre det, sier administrerende direktør Benny Simonsen.

Vaillant gjorde ekstremt mange beregninger i juni, og Simonsen forteller at etterspørselen er godt i gang igjen etter sommeren.

– Jeg tror også luft-til-vann-varmepumper vil øke. Fjoråret var veldig bra, så det er naturlig at veksten ikke blir så stor i prosent, sier han.

Bergvarme erstatter oljefyren

ABK merker den samme trenden for væske-til-vann-varmepumper.

– Det har solgt spesielt godt, opplyser administrerende direktør Daniel Kristensen. Han tror oljefyren i stor grad erstattes av denne typen varmepumper.

– Kanskje også luft-til-luft-varmepumper, men i mindre grad luft-til-vann, sier Kristensen. Det mener han skyldes en overvekt av oljefyrer på Østlandet, hvor væske-til-vann-varmepumper generelt står sterkere enn luft-til-vann-varmepumper

 

– Folk bor tettere og vil ikke ha lyden fra utedelen på en luft-til-vann-varmepumpe, mener Kristensen.

 

Tror oljefyrutskiftingen fortsetter

I likhet med konkurrentene tror Kristensen at veksten vil fortsette.

– Luft-til-luft-varmepumper kommer til å holde seg bra; her har vi et voksende utskiftingsmarked. Også væske-til-vann-varmepumper kommer til å bli bra, mener han. Blant annet tror han at en del borettslag som har valgt bioolje, skal over på noe annet på sikt.

Heller ikke Simonsen tror markedet for oljefyr-erstatning forsvinner når forbudet mot fossil fyringsolje trer i kraft.

– Jeg tror ikke alle blir ferdige med å erstatte oljefyren i løpet av høsten. Og mange har nok satt inn elektrisitet en periode. Det blir veldig dyrt, så da ser de kanskje på muligheten for varmepumpe senere, tror Simonsen.

 

 

Felles frykt på sikt

På sikt er han og Kristensen bekymret for det samme: Nye forskrifter med krav om nær nullenergi-nivå. – Det jeg frykter mest, er at de nye kravene skal diskriminere varmepumper, sier Kristensen.

Norsk Varmepumpeforening deler den samme bekymringen.

– Etter at dagens byggeregler ble innført, ser vi at mange boligutviklere velger bort varmepumper til tross for at dette kan spare byggene for masse energi, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han mener mange utbyggere kun ønsker minimumsløsninger og lavest mulig investering. – Ambisiøse utbyggere velger nesten alltid varmepumper, enten det er til boliger, kjøpesentre, hoteller, skoler eller kontorbygg, sier han. – Hva så når energikravene skal strammes til nær null?

– Rådgivere vi snakker med, mener varmepumper vil være en selvfølgelighet, sier Hagemoen.