Totalt ble det omsatt 497 millioner liter biodrivstoff i fjor. Det er en nedgang på cirka 160 millioner liter, eller 25 prosent, fra 2017, melder Miljødirektoratet.

Nedgangen skyldes først og fremst en kraftig reduksjon i import av palmeolje fra 317 millioner liter i 2017 til 93 millioner liter i 2018.

Nesten 40 prosent avansert

Omsetningen av avansert biodrivstoff derimot gjorde et kraftig hopp i fjor. Avansert biodrivstoff er produsert av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk.

Samlet ble det omsatt 190 millioner liter avansert (nærmere 40 prosent), mot 138 millioner liter (21 prosent) i 2017.

– Det er positivt at biodrivstoff produsert av avfall og rester øker, framfor råstoff som kan brukes som mat eller dyrefor, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Slakteavfall fra USA og brukt frityrolje fra Europa og Kina var de mest brukte råstoffene i det avanserte biodrivstoffet i Norge i 2018.

Mer norsk råstoff

Mesteparten av biodrivstoffet som brukes i Norge, både det konvensjonelle og det avanserte, er importert.

Andelen av biodrivstoff fra norsk råstoff er fremdeles lite, men økte fra 2,6 millioner liter (0,4 prosent) i 2017 til 5,2 millioner liter (1,1 prosent) i 2018.

Det norske råstoffet som brukes er først og fremst skogsavfall, men det er også små mengder cellulose og for første gang brukt frityrolje fra Norge.

Langt mindre palmeolje i 2018 – mest raps

Norske biler kjørte med langt mindre palmeolje på tanken i 2018 enn året før. Importen av palmeolje var cirka 93 millioner liter. I 2017 ble det importert mer enn tre ganger så mye, 317 millioner liter.

Det mest brukte råstoffet i 2018 var raps, etterfulgt av palmeolje og brukt frityrolje.