Rockwool er nominert for elektrifiseringen av deres steinullfabrikk i Moss, melder Zero i en pressemelding. Fra å bruke koks i produksjonen vil Rockwool nå installere en ny elektrisk ovn. Et stort CO2-punktutslipp i Norge vil da bli redusert med 80 %. Det nye anlegget vil også redusere avfallet til deponi med 95 % og legge til rette for å ta i bruk resirkulert steinull i ny produksjon. Rockwool-teknologi som blir prøvd ut i Norge, vil inspirere til videre utvikling i selskapets globale produksjonsvirksomhet. Prosjektet er et viktig skritt for Rockwool i det kontinuerlige arbeidet med å redusere karbonintensiteten i deres produksjonsprosesser.

  – Norge, med sin kompetanse på energikrevende produksjonsprosesser og bruk av fornybar elektrisitet i industrien, leder an i det grønne skiftet. Rockwool har 20 fabrikker i 14 land. Norsk prosesskompetanse vil bidra til nye teknologiske løsninger og klimagasskutt over hele verden. Når norsk næringsliv har riktige rammebetingelser, både utvikler og tar vi i bruk ny klimateknologi, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

– Tiden er i ferd med å gå fra oss når det gjelder reduksjon av klimagasser. Vi trenger ny teknologi, og det er viktig at noen går foran og tar i bruk nye teknologier og metoder som reduserer klimagassutslippet, sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU.

 – At årets vinner er en industriell aktør i byggevarebransjen, er svært gledelig. Både i industrien og innen bygg og anlegg står vi foran store utfordringer med elektrifisering og med å ta i bruk utslippsfrie løsninger. Her går Rockwool foran, og viser samtidig at Norge kan bane vei for teknologiutvikling med globale ringvirkninger, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero.