– I vinterferien i år gjennomførte vi et lite stunt. Vi sendte ut et brev til alle skolene, der vi ba dem om å gi oss tilbakemelding på om de faktisk trengte ventilasjon i vinterferien. Der vi ikke fikk noe svar, skrudde vi av ventilasjonen på de skolene hvor vi hadde fjerntilgang, sa energikoordinator Rita Barkholm i Undervisningsbygg på et energiledelsesseminar arrangert av Norsk Energi den 13. juni.

 

Dette resulterte i en besparelse på 23 prosent i løpet av ti dager, det vil si en besparelse på 2,1 GWh og 2,5 millioner kroner.

– Vi gjentok det samme i påskeferien, og fikk samme resultat; cirka 20 prosents reduksjon i forhold til samme uka i fjor, sa Barkholm. – Så dette kommer vi til å fortsette med.

– Når vi skal kommunisere resultater internt i Undervisningsbygg, dreier det seg ofte om å fortelle historier. Vi prøver å skryte av gode tiltak, flinke folk og gode resultater. Det skaper interesse, og begeistring når vi kan vise frem, i kroner or ører, potensialet som finnes i energiriktig drift, sa Barkholm.

Utnevnt til energijeger

Barkholm ble utnevnt til energijeger av Hans Even Helgerud fra Norsk Energi på energiledelsesseminaret til Norsk Energi 13. juni. – Vi ønsker å sette pris på de som har blitt sertifisert etter ISO 50001 (standarden for energiledelse), sa Helgerud da han overleverte rosett med sløyfe til Barkholm.

– På sløyfen står det ”energijeger”, og denne kan du gå med på 17. mai og ellers hvis du ønsker det, sa han.