Rælingen kommune startet utviklingen av et nytt tettsted med å bore 86 energibrønner, og valgte så en utradisjonell prosess, melder Novap.

Kommunen har gjennom flere år jobbet med å redusere energiforbruket. Gratis energirådgivning til innbyggerene, og EPC-kontrakter for kommunens bygg, er ledd i dette. En større satsning er Energisentral Fjerdingby.

– Dette fremstår som et svært godt og gjennomarbeidet prosjekt, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, som hvert år kårer årets varmepumpekommune.

– En veldig fin bekreftelse av prosjektet, synes Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder utvikling i Rælingen kommune.

Først forsyning

Energisentralen skal levere varme til Marikollen ungdomsskole og flerbrukshall, et kunstgressanlegg og etter hvert nye bygg. (Se faktaboks).

– Vi skal etablere et nytt tettsted, og tenkte at vi først måtte etablere en stor brønnpark og en energisentral som forsyner tettstedet med fornybar varme, sier Carlsson. Energisentralen henter energi fra en stor energibrønnpark med 86 brønner.

Tett samarbeid med entreprenør

Selve energisentralen har blitt til gjennom en utradisjonell prosess, ved å legge opp til at entreprenørene kan komme med sin erfaring og kunnskap i prosjektet.

– De sitter på så mye kompetanse om den teknologiske utviklingen at vi er nødt for å få dem inn i prosjektene våre. De er eksperter, ikke vi, understreker Carlsson. Dette er gjort gjennom en ganske tradisjonell total- entreprise med prekvalifisering.

Underveis i prosessen foreslo entreprenøren GK Kulde blant annet hundre prosent effekt- og energidekning. Beregninger viste at dette ville spare kommunen for betydelige summer, og det lot seg gjøre uten store tilleggskostnader. De to varmepumpene bruker det naturlige kuldemediet CO2, som egner seg godt fordi sentralen skal levere varmtvann med ulike temperaturer.

    

Tettstedsutvikling i Fjerdingby

Rælingen kommune skal sammen med Oxer Eiendom, Rema Norge og JM Norge etablere et attraktivt sentrum for hele kommunen. Området skal preges av et mangfold i aktiviteter og tilbud, og målet er å gi innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. Planen er opp mot 600 nye boliger, i tillegg til butikker og nærservicefunksjoner. Rælingen kommune skal også oppføre et nytt bygg med funksjoner rettet mot familier, som bibliotek, kulturlokaler og helsestasjon.

Energisentralen er en viktig del av kommunens utviklingsplan. Den skal i første omgang forsyne de eksisterende byggene Marikollen Ungdomsskole og Marikollhallen, så vel som kunstgressbaner, med varme, og etter hvert også de nye byggene som skal oppføres.

Kilde: Novap