Dette melder SHC (Solar Heating & Cooling Programme).

Aktive og passive solenergisystemer som integreres i bygningskroppen, kan være en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene. Likevel er det store potensialet slike løsninger representerer i liten grad utnyttet, mye fordi arkitekter og eiendomsutviklere er uerfarne med multifunksjonelle produkter som krever rørlegging eller elektrisk kabling i tak og fasade, ifølge SHC.

 

Nå har en ekspertgruppe fra IEAs Solar Heating and Cooling programme (IEA-SHC) laget et informativt nettgalleri med presentasjon av ulike  solenergisystemer som er beregnet for bygningsintegrasjon. Galleriet inneholder bilder og tekniske beskrivelser og en såkalt SWOT-analyse av 30 innovative løsninger fra hele verden.

Bygningsintegrert solenergi omfatter et vidt spekter av produkter og løsninger, som integrerbare solfangere og solcellepaneler, luftvarmende fasadeelementer, kombinerte solfanger- og solcellepaneler og motoriserte solskjermer eller elektrokromiske vinduspaneler som regulerer solinnstrålingen.

– Online-galleriet viser prefabrikkerte, multifunksjonelle løsninger som flytter romoppvarming, kjøling og ventilasjon mest mulig inn i selve bygningskroppen, slik at byggeprosessene kan gjennomføres raskere, sier Roberto Fedrizzi. Han koordinerer den internasjonale forskningsplattformen Building Integrated Solar Envelope Systems innenfor IEA SHC, som har tatt initiativet til Produktgalleriet.

 

 

Hans italienske arbeidsgiver, EURAC Research, har utviklet en ”curtain wall” (påhengsfasade) i glass og metall, der man kan integrere en solfanger med en liten vanntank som lagrer varmen og en stråleflateovn.

Ny materialbruk er også en viktig driver for produktinnovasjon – for eksempel bruk av høytemperaturbestandige polymermaterialer i solfangerproduksjon i Norge, eller nye lysskiftende halvtransparente solcelleløsninger fra Irland. Selv om det er et fokus på løsninger for massemarkedene, inkluderer også produktgalleriet noen eksempler på skreddersydde produkter og produkter i pilotfasen.

I Sverige er det et helt nytt varmtvannsproduserende panel under utvikling, som består av to sammensveisede plater i rustfritt stål med fleksibel utforming.

SWOT-matrise som illustrerer styrker og svakheter ved produktene

Nettgalleriet introduserer hvert enkelt produkt med et foto og en overskrift. Ved å klikke på bildet, får du opp en underside med en detaljert produktbeskrivelse Beskrivelsen inneholder også ikke-tekniske aspekter som estetikk, arkitektonisk integrasjon og kundeaksept. Hovedinnholdet er SWOT-matrisen, en tabell som identifiserer styrker (S), svakheter (W), muligheter for vekst (O) og trusler fra omgivelsene (T).

– Vi har utviklet SWOT-matrisen for hvert enkelt produkt eller prototype i tett samarbeid med teknologiutviklerne, sier Fedrizzi. – SWOT er en metode som brukes for å øke bevisstheten om potensielle og kritiske faktorer som kan ha betydning for om et produkt lykkes i markedet.

 

 Building Integrated Solar Product Gallery

Galleriet omfatter 30 ulike teknologier fra 11 land. Disse er fordelt på 3 hovedkategorier:

”Solar Energy Harvesting Systems” - altså systemer som høster energien fra sola. Kategorien inkluderer blant annet et luftvarmingssystem fra Canada, som består av solfangere uten dekkplater og fargede integrerbare solcellepaneler fra Italia og Sveits, som harmonerer med bygningsdesignet. Et annet eksempel er en betongsolfanger med innebygget varmelager fra Østerrike, som kan integreres i fasadeelementer i nærheten av varmtvannsforsyningen i bygget.

”Solar Gains Control Systems”, det vil si systemer som regulerer energitilførselen fra sola gjennom ulike flater.Eksempler på slike er et såkalt smartvindu fra Tyskland, som endrer seg fra klart glass til en ugjennomsiktig tilstand på få sekunder, og et solbeskyttelsesgitter, også fra Tyskland, som kan legges i hulrommet mellom glassruter i vinduer for å blokkere direkte sollys og samtidig la diffust dagslys slippe igjennom.

”Hybrid Solar Energy Systems” - hybride solenergisystemer. Her finner du et smart, 100 % transparent vindu fra Nederland, som kan generere ren elektrisitet og samtidig innhente miljødata.

Building Integrated Solar Product Gallery, finner du her!