Dette melder Rambøll i en pressemelding.

Skal levere til 2 500 husstander

Anlegget kommer til å bestå av to varmelagere, hvert på 500 000 m3, som samlet blir fem ganger større en det hittil største lageret i verden. En million kubikkmeter vann tilsvarer fjernvarmeforbruket til 2 500 husstander i løpet av et år.

– Verdens største damvarmelager kommer til å ligge i Aalborg. Teknologien gjør det mulig å bruke overskuddsvarme fra vindmøller og industriproduksjon, som ellers ville ha gått tapt. Det er en god nyhet for miljøet, da vi kan spare energi til vannoppvarming. Det varme vannet i kranen og i industriproduksjonen blir litt grønnere, sier visedirektør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen.

– I Aalborg har vi bestemt oss for å spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen. Vi ser frem til å kunne optimere utnyttelsen av våre fornybare energikilder med hjelp fra det nye damvarmelageret og gi innbyggerne i Aalborg et enda grønnere produkt, sier Høstgaard-Jensen.

– Damvarmelageret er fremtidens grønne teknologi, som løser en vesentlig samfunnsutfordring, nemlig å lagre den energien som produseres. I dag snurrer vindmøllene nemlig ofte forgjeves, hvis ikke vaskemaskinen eller industrimaskinen brukes samtidig. Og noen ganger så må vindmøllene stoppes for at det ikke skal produseres for mye strøm. Og på samme måte går mye av varmen fra industriproduksjonen også til spille. Dette blir det slutt på med det nye damvarmelageret, ved at energien kan lagres og deretter brukes på et senere tidspunkt, sier prosjektsjef Christian Teil Fyhn fra Rambøll.

– På denne måten hjelper systemet til med den grønne omstillingen. Det optimeres på kort sikt med bruken av fossile brensler, og på lengre sikt kan vi øke mengden av fornybare energikilder til varmeproduksjonen, og det slippes dermed ut mindre CO2. Det kommer både forbrukere, virksomheter, samfunnet og miljøet til gode. Og ideen er så bra at også andre forsyningselskaper er i gang med å undersøke teknologien, sier Fyhn.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 26/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!