Dette tilsvarer 30 prosent av varmeproduksjonen i Aalborg, melder Dansk Fjernvarme.

Anlegget, som anslås til å koste mer enn en milliard kroner, skal overdras til Nordjyllandsværket AS, og Aalborg Varme skal være avtaker av varmen.

De nye anleggene skal være en del av den varmeplanen som skal avløse det kullbaserte Nordjyllandsværket som utfases i 2028.

Ansvaret i forsknings- og etableringsperioden ligger hos leverandøren, som også står for utvikling og prosjektering. Herunder gjennomførelse av nødvendige og relevante forundersøkelser, samt design, oppførelse, idriftsettelse og ikke minst finansiering, innen anlegget overdras til Nordjyllandsværket.

Nordjyllandsværket AS har gjennomført samfunnsøkonomiske beregninger for to scenarioer. De viser at det vil være et selskapsøkonomisk overskudd på cirka 144 millioner danske kroner over 20 år ved etablering av geotermi istedenfor å etablere en nytt flisfyrt kraftvarmeverk med samme varmemengde.

Det forventes at det er på plass en kontrakt mellom leverandøren og Nordjyllandsværket i år, ifølge Dansk Fjernvarme.